Program ŠUŽ je rozdělen do sedmi kroků, plus jeden krok (krok 0) je třeba udělat ještě před tím, než se do realizace svých ŠUŽ projektů pustíte. Tento "nultý" krok je důležitý pro vytvoření bezpečného prostředí, zpříjemní práci ve skupině a tím napomůže hladšímu průběhu vašich aktivit. Další kroky se již přímo týkají samotné realizace vašeho ŠUŽ projektu.

NEŽ ZAČNEME

KROK 0 - VYTVÁŘÍME BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ VE TŘÍDĚ

0. Nastavení pravidel spolupráce a komunikace

PRVNÍ CYKLUS PROJEKTOVÉ VÝUKY – TVORBA VIZE MÍSTA

Fáze projektové výuky: MOTIVACE, MAPOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ

PRVNÍ KROK: VNÍMÁME SEBE I MÍSTO

1. Motivace – Jaké město chceme?

2. Vnímavost k sobě samému

3. Smyslové vnímání k přírodě, krajině a místu

4. Mapování místa pocitovou mapou

DRUHÝ KROK: PŘEMÝŠLÍME O UDRŽITELNÉM ŽIVOTĚ

5. Udržitelný život v místě

TŘETÍ KROK: POZNÁVÁME MÍSTO DO HLOUBKY  

6. Tematická výuka, mezipředmětová spolupráce a spolupráce s komunitními odborníky

7. Příběhy místa – jak já vnímám místo

Fáze projektové výuky: TŘÍDĚNÍ, ŘEŠENÍ, PRODUKT, REFLEXE

ČTVRTÝ KROK: PLÁNUJEME BUDOUCNOST MÍSTA

8. Tvorba vize místa

9. Setkání a prezentace v komunitě

DRUHÝ CYKLUS PROJEKTOVÉ VÝUKY – REALIZACE PROJEKTU

Fáze projektové výuky: MOTIVACE, MAPOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ, ŘEŠENÍ

PÁTÝ  KROK: VYBÍRÁME A PROMÝŠLÍME PROJEKT

10. Shoda na záměru projektu

11. Badatelství o místě

12. Konkretizace cíle a kroků k jejich naplnění

 Fáze projektové výuky: PRODUKT

ŠESTÝ KROK: REALIZUJEME PROJEKT

Fáze projektové výuky: REFLEXE

SEDMÝ KROK: HODNOTÍME A PROMÝŠLÍME CO DÁL

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz