Metodika je postavená na principech místně zakotveného učení a projektové výuce.

Místně zakotvené učení (MZU)

= vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo.

Způsob vzdělávání, které:

  • využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
  • klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží komunitě (tzv. servisní projekty);
  • buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (týká se nejen žáků).

MZU má několik principů (více o MZU viz metodika programu ŠUŽ "Cesta labyrintem ŠUŽ" ve složce "ke stažení"). Pro potřebu programu ŠUŽ jsme principy zjednodušili do 6 základních: