Základní informace o programu

Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice.Přestože prodělal řadu převážně technických změn, cíl a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné.

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Vize ŠUŽ

Škola je ohniskem, ve kterém vznikají a ze kterého se šíří zkušenosti, jak udržitelně žít v místě a komunitě.

Poslání ŠUŽ

Program prostřednictvím porozumění místu, praktické péče o místo a aktivního zapojení do života komunity rozvíjí u žáků, učitelů a dalších občanů kompetence potřebné pro udržitelný život.

Cíle ŠUŽ:

  • Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život.

  • Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě. S jakou metodou program pracuje?

 

S čím ŠUŽ pracuje?

V programu Škola pro udržitelný život dochází k propojení projektové výuky a místně zakotveného učení tak, že projektová výuka využívá místních témat (přírodních, kulturních, historických, ekonomických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré aktivity směřují k vytvoření produktu přínosného pro místo.

Více informací o místně zakotveném učení a projektové výuce naleznete v samostatné záložce "Na čem ŠUŽ stojí".

Součástí ŠUŽ jsou dva cykly projektové výuky:

  1. Produktem prvního cyklu projektové výuky je vytvoření udržitelné „vize místa“ – žáci, na základě zmapování a hlubšího poznání místa, získají, vytřídí a interpretují informace o svém místě a navrhují „jaké místo by chtěli mít“ – kam by měla směřovat jeho budoucnost v horizontu cca 10 let. Následně vytipují několik záměrů (k řešení problémů či potřeb místa), kterými mohou sami přispět k naplnění „vize místa“.
  2. Produktem druhého cyklu projektové výuky je realizace projektu užitečného pro místo – žáci se společně shodnou na jednom projektovém záměru, blíže prozkoumají jeho souvislosti (bádají), třídí potřebné informace, naplánují řešení a uskuteční je – vytvoří produkt, kterým přispějí k naplnění udržitelné „vize místa“.

 

Kdo se může přihlásit?

Do programu se mohou přihlásit všechny základní a střední školy z ČR, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

 

Co udělat pro zapojení do programu Škola pro udržitelný život?

Tím, že realizujete školní projekt v rámci programu ŠUŽ, se stanete členy sítě ŠUŽ.

Máte několik možností:

  • Zapojíte se do výzvy, kterou dle možností vypisujeme, aktuální přehled naleznete záložce "výzvy k zapojení".
  • Ve škole se domluvíte a my vám uděláme seminář (placený) pro  pedagogy (min. 5 účastníků).
  • Navážete s námi spolupráci v rámci tzv. "šablon".
  • Domluvíte se s námi na samostatné práci dle naší metodiky a pravidel zapojení do sítě programu ŠUŽ.

Pak již stačí jen dodržet doporučení pro úspěšnou cestu programem ŠUŽ (více viz metodika programu ŠUŽ "Cesta labyrintem ŠUŽ" ve složce "ke stažení")