Semináře pro pedagogy

Seminář je určen pro pedagogy, kteří chtějí zapojit školu do života obce, obec do života školy a společně s žáky, rodiči i občany plánovat a realizovat užitečné změny. Vítáni jsou úplní začátečníci i učitelé, kteří chtějí sdílet zkušenosti z již řešených projektů.

Semináře pro pedagogy

Účastníci semináře se dozvědí

  • jak vtáhnout do života školy rodiče, místní spolky i obec
  • jak připravit vizi udržitelného rozvoje místa, kde se nachází vaše škola
  • jak využít místních zajímavostí pro obohacení výuky
  • jak obohatit výuku o témata udržitelného rozvoje obce a místně ukotveného učení jako jsou zeleň, veřejná prostranství, odpady, energie, doprava, biopotraviny, místní kulturní dědictví a další

Z obsahové náplně seminářů:  místně zakotvené učení, komunitní plánování a vtažení veřejnosti, základy přípravy projektů, představení vybraných realizovaných projektů Škol pro udržitelný život, atd. 

Aktuálně není žádný termín vyhlášen, případní zájemci o vstup do sítě programu Škola pro udržitelnž život ať se obracejí na suz@ekologickavychova.cz.

 

Kraj/městoTermínOrgranizaceMísto konání

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz