Škola pro život

Škola, která mění své okolí. Škola, která dává žákům slovo. Škola, která se otevírá komunitě a spolupracuje s ní.

Představujete si takto svoji školu?

Každá základní nebo střední škola se může stát Školou pro udržitelný život!

Žáci těchto škol spolu s učiteli, rodiči a dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Spolu pak postupně realizují navržené změny a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a studují.

Škola pro život
Škola pro život

Realizátor

Realizátor
Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz