Aktuální výzvy a další možnosti zapojení

V rámci programu Škola pro udržitelný život realizujeme několik projektů a dalších aktivit, do kterých se můžete zapojit!

Mladí ladí D-DUR

Projekt „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, byl podpořeném z programu ERASMUS+.

Je určen pro skupiny mladých ve věku 13-20 let (starší žáky ZŠ či žáky SŠ) a můžete si vybrat, zda se zapojíte v prvním nebo v druhém kole, tedy ve školním roce 2018/2019 nebo 2019/2020. Pracovat budete s novou metodikou programu ŠUŽ, budete mít možnost využívat metodickou a konzultační podporu a osobní přístup ke každé zapojené škole. Dále můžete zapojením získat:

  • Třídenní motivační pobyt pro zapojenou skupinu mladých i doprovod zdarma, včetně ubytování, stravy a programu. Zároveň  i příspěvek na dopravu v ceně hromadné jízdenky pro skupinu účastníků.
  • Až 10 000 Kč na potřebná setkání a realizaci vlastního mikroprojektu v komunitě
  • 3 500 Kč jako  finanční odměnu pro zapojeného pedagoga.

Podrobné informace na suz@ekologickavychova.cz.

Mistři kolegiální podpory

Společně s organizacemi Lipka a Tereza realizujeme projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, ve kterém pomáháme školám realizovat program „Škola pro udržitelný život“ v týmu minimálně 4 kolegů, kteří mají jako oporu externího mentora. Asi si říkáte, že není jednoduché zapojit kolegy a dlouhodobě s nimi pracovat. Nám se to však na několika školách zapojených do projektu, po dobu téměř dvou let, podařilo!

Co získáte:

Zapojeným školám nabízíme bezplatnou intenzivní podporu ze strany našich metodiků, četné příležitosti pro vzdělávání a sdílení s dalšími učiteli a také průběžnou finanční odměnu zapojeným učitelům formou DPP po celou dobu účasti v projektu.

Podrobné informace na pavel.kaplan@ekologickavychova.cz 

ŠABLONY

Aktuálně nabízíme spolupráci při realizaci druhé vlny "šablon" (výzvy OP VVV Č. 02_18_063 A 02_18_064 šablony II), kam můžete zařadit i své ŠUŽ aktivity. Kompletní nabídku naleznete zde.

Máte-li zájem využít naši nabídku, zaregistrujte se prosím prostřednictvím elektronického formuláře. Následně se s vámi sami spojíme k upřesnění vašich požadavků.

Kontakt: SEVER Horní Maršov, sablony@ekologickavychova.cz, Horská 175, 542 26 Horní Maršov

Kraj/městoTermínOrgranizaceMísto konání

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz