Výzva ŠUŽ - 2. kolo

V rámci programu Škola pro udržitelný život je vyhlášeno 2. kolo Výzvy k podávání projektů!

Harmonogram výzvy

1. 24. 5. - vyhlášení výzvy – zahájení příjmu nabídek projektů
2. do  30. 6. využijte konzultace s krajským, případně národním koordinátorem
3. 15. 7. 2016 ve 23:59 hod – uzávěrka příjmu nabídek projektů (podává se elektronicky e-mailem na adresu krajského koordinátora – viz níže).
4. 16. 7. – 12. 8. 2016 – hodnocení krajskými koordinátory a celostátní komisí
5. do 19. 8. 2016 – vyhlášení výsledků výzvy
6. 19. 8. – 31. 8. 2016 – uzavření smluv na  podpořené projekty se školami a zahájení realizace projektů
7. srpen/září 2016 – první splátka (zálohová platba) pro realizaci projektu
8. září – listopad 2016 - konzultační a kontrolní dny v místě realizace
9. do 30.9.2016 - dokončení realizace mikroprojektů, uspořádání slavnostního zakončení, zaslání závěrečné zprávy, závěrečná splátka mikroprojektů
10. do 30. 11. 2016 - dokončení realizace větších projektů, uspořádání slavnostního zakončení, zaslání závěrečné zprávy, závěrečná splátka projektů
 

Obecné informace k výzvě

• Nabídka se podává elektronicky na e-mailovou adresu krajské/ho koordinátorky/a, viz níže
• Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho projektu, je 60 000 Kč.
• Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho mikroprojektu je 10 000 Kč

  • První možnost, jak nabídnout mikroprojekt je, že při plánování většího projektu zároveň vyberete jeden menší dílčí záměr, který by mohli vaši žáci uskutečnit, i kdybyste celkovou podporu, o níž požádáte, nezískali. Mělo by se jednat o aktivitu (věc), kterou zrealizujete v každém případě, bez ohledu na získání či nezískání podpory. 
  • Druhou možností je, že naplánujete přímo samostatný mikroprojekt, který budete realizovat.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit v případě neposkytnutí prostředků donátorem.

Podrobné informace k Výzvě a formuláře ke stažení naleznete zde.

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz