Poptávkové řízení v rámci programu Škola pro udržitelný život

Název poptávky: Realizace případových studií – větších místních projektů naplňování Cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni v rámci programu Škola pro udržitelný život


Časový harmonogram
25. 5. 2016 - vyhlášení výzvy – zahájení příjmu nabídek projektů
1. 6. 2016 ve 23:59 hod – uzávěrka příjmu nabídek projektů (způsob podání viz výše).
2.6. – otevírání nabídek
Do 7. 6. 2016 – vyhlášení výsledků výzvy
Po 2. 6.  – uzavření smluv a zahájení realizace projektů
Do 20 dnů od podepsání smluv oběma stranami – první splátka (zálohová platba) pro realizaci projektu
Srpen – září 2016 - konzultační a kontrolní dny v místě realizace
do 30. 9. 2016 - dokončení realizace projektu, uspořádání slavnostního zakončení, zaslání závěrečné zprávy, závěrečná  splátka

Nejnovější aktuality

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kurz základů facilitace pro pedagogy a lektory

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz