Poptávkové řízení v rámci programu Škola pro udržitelný život

Název poptávky: Realizace případových studií – větších místních projektů naplňování Cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni v rámci programu Škola pro udržitelný život


Časový harmonogram
25. 5. 2016 - vyhlášení výzvy – zahájení příjmu nabídek projektů
1. 6. 2016 ve 23:59 hod – uzávěrka příjmu nabídek projektů (způsob podání viz výše).
2.6. – otevírání nabídek
Do 7. 6. 2016 – vyhlášení výsledků výzvy
Po 2. 6.  – uzavření smluv a zahájení realizace projektů
Do 20 dnů od podepsání smluv oběma stranami – první splátka (zálohová platba) pro realizaci projektu
Srpen – září 2016 - konzultační a kontrolní dny v místě realizace
do 30. 9. 2016 - dokončení realizace projektu, uspořádání slavnostního zakončení, zaslání závěrečné zprávy, závěrečná  splátka

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz