Projekty podpořené Kamarády vzdělání jsou úspěšně ukončeny!

Sedm školních projektů, které vznikly díky spolupráce dětí, pedagogů, rodičů a další široké veřejnosti, byly slavnostně otevřeny a uončeny. Všem realizátorům gratulujeme! Co se díky projektům podařilo změnit?

 

Název projektu:         Úprava okolí budovy Základní školy v Borotíně

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Webové stránky:   www.zsborotin.cz  

Projekt spojuje řešení hned několika problémů, které se týkají okolí školy, školního hřiště a dvorku. Vychází zejména z požadavků žáků školy, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel i návštěvníků obce. Navazuje na strategický plán školy obce i mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je úprava prostranství v okolí budovy Základní školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení atraktivity prostranství v okolí budovy školy nejen pro žáky, ale také pro občany obce, zvýšení využití venkovní učebny a školního hřiště nejen žáky školy, ale i veřejností, zejména v odpoledních hodinách a v době školního volna. Dále projekt řeší podporu drobného pěstitelství a správného nakládání s bioodpadem. V neposlední řadě pak projekt reaguje na požadavek starších žáků školy na zajištění kol, na kterých do školy dojíždí.

 

ZŠ A MŠ KRAVSKO

Název projektu: Setkávání pod dubem

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace

Webové stránky:  www.zskravsko.cz

Tento projekt navazuje na předchozí aktivitu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli Dub u Kocandy do ankety Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit velkou část obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak získal krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly použity k odbornému ošetření stromu. Cílem projektu bylo přispět ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili jsme sem zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační tabuli, stojan na kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili geokešink a založili zde novou keš.

 

ZŠ A MŠ KOCBEŘE

Název projektu: Kocbeřské mravenčení 

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Webové stránky: www.kocbere.cz/skola

Cílem projektu bylo zpopularizovat zdejší přírodní zajímavost – velké kolonie mravenců s více než metrovými mraveništi a upozornit na jejich ochranu a tuto tematiku prezentovat na autobusové zastávce nedaleko školy při cestě k mraveništím. Realizace projektu zároveň obohatila tímto prvkem plánovanou „revitalizaci“ naučné stezky z roku 2006.

Ve čtyřech  prázdných „reklamních plochách“ autobusových zastávek jsou příběhy, které děti vymýšlely a výtvarně ztvárnily. V druhé části plochy jsou žáky vyhledané odborné informace o životě mravenců. Na zastávce je umístěna vyřezávaná „mravenčí lavička“ a terén je upraven oblázky – zajistil zřizovatel a sponzorská firma. Na zadní stěně zastávky jsou mravenčí bludiště a počítadlo, aby se čekající děti zabavily. Na plácku u hřbitova je mravenčí průlezka – dřevo darovala jedna rodina, další otec a dědeček vyřezali.

 

ZŠ A MŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Název projektu:         Ke škole bezpečněji

Název realizátora:  ZŠ Krátká 676, Klášterec nad Ohří

Webové stránky: www.zskratka.cz 

 

Cílem projektu bylo  vyznačení a upozornění na místa v bezprostřední blízkosti školy, která sami žáci vnímají jako nebezpečná. Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze školy. Samotná vize projektu vzešla od žáků navštěvujících Ekokroužek, kdy na jednom z nich mapovali, jak vnímají místa v bezprostředním okolí své školy. Vzhledem k tomu, že několik z nich označili jako nebezpečná, napadlo je, že by se s tím dalo něco dělat. Nejprve zmapovali terén, provedli měření, zaznamenávali počty projíždějících aut, sledovali reakce řidičů, sledovali dění kolem heren a příjezdové cesty policie ČR apod. Uspořádali anketu, ve které oslovili občany, rodiče, spolužáky, učitele se záměrem zjistit, zda vnímají situaci podobně. Anketu i dotazníky posléze vyhodnotili a zjistili, že poměrně velká část dotázaných označila ve svých odpovědích stejná místa jako oni. To je tedy přivedlo na myšlenku, oslovit představitele města s tím, zda by bylo možné něco s tím udělat, aby bylo dosaženo nějaké změny. Proběhla výtvarná soutěž, beseda, byly vytvořeny krátké spoty, v nichž hrají sami žáci a které byly vysílány v místní televizní stanici.

 

ZŠ A MŠ TŘEBENICE

Název projektu: Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Třebenice, p. o.

Webové stránky: www.zstrebenice.cz

 

Mezi školními budovami se nacházel zanedbaný a nevyužitý prostor, ze kterého se nám podařilo vytvořit místo pro realizaci venkovních školních i mimoškolních aktivit. Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde lze pozorovat přírodní děje, experimentovat, získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci zájmových útvarů nebo při činnosti místních spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným přínosem je rozšíření potravní nabídky užitečnému hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty místa.

Do realizace projektu se podařilo zapojit žáky z I. a II. stupně základní školy, zaměstnance školy, rodiče, zaměstnance Městského úřadu v Třebenicích a členy zapsaného spolku Český granát. Rodiče a ostatní dospělí se zapojili především brigádně – pomohli nám vybudovat záhony, postavit zahradní domek, kompostér, odvozit suť apod. Žáci z II. stupně pozemek vyčistili, zryli, navezli 16 tun zeminy. Následně zasadili stromky a keře a zamulčovali je. Osázeli vydlabané kmeny stromů, které nám upravil pan školník. Žáci z I. stupně osázeli záhony, nyní je zalévají a průběžně o ně pečují. V hodinách pracovní výchovy byla vyrobena krmítka pro ptáky, v keramické dílně cedulky k rostlinám a misky pro sukulenty. Žáci se současně naučili, jak se květiny a byliny jmenují, k čemu se využívají a jak je potřeba o ně pečovat. Starší dívky se postaraly o bohatou dokumentaci projektu a prezentaci na webových stránkách školy.

 

ZŠ A MŠ LUKAVICE

Název projektu:         Archimédův šroub na Kouzelné zahradě

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Webové stránky: www.zsamslukavice.estranky.cz

 

Projekt byl zaměřen na čas a jistě se stane inspirací pro další zajímavé aktivity na škole. Došlo k obohacení školní zahrady o netradiční výukové i relaxační prvky (přesýpací hodiny do altánu, Archimédův šroub s jezírkem, úprava ohniště a jeho okolí, vybudování miniles, broukoviště, inf. tabule 3). Žáci, jejich rodiče i ostatní zájemci mohou poznávat věci trochu blíže, vyzkouší si některé jevy na vlastní kůži, poznávají přírodu a její zákonitosti jinak, než jen z učebnic, tabulí, IT zdrojů aj. A při tom všem poznání si hrajeme a bavíme se. Blíže se seznamujeme s pojmem času, s životem kolem vody, objevujeme kouzlo fyzikálních a přírodních zákonů.  

 

Do projektu byli zapojeni žáci školy – přímá realizace projektu (nošení kamenů, popisování tabule v altánu, úprava rostlinstva kolem jezírka, vybudování broukoviště, minigeokoutku, minilesa, následná péče o vysazené rostliny a stromy). Rodiče přišli na brigádu, při které upravili ohniště vyskládáním kamenů, podnikatelé v obci z řad rodičů pomohli při výrobě a instalaci některých prvků na školní zahradu. V neposlední řadě to byl Obecní úřad Lukavice, který naše aktivity plně podporuje a pracovníci obce vykopali díry pro ohniště a jezírko.  

 

ZŠ A MŠ VIŠŇOVÁ

Název projektu: Žijeme ve školní zahradě 

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o. 

Webové stránky: www.zsvisnova.cz

 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti a řešit tím nedostatek míst pro setkávání lidí v obci. Během projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti (herní prvky, workoutové hřiště), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkovní pergoly. 

Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od počátečního plánování a výběru projektu až po jeho realizaci. V rámci projektových dnů pracovali na vytvoření pravidel školní zahrady, tvořili pozvánky na pracovní odpoledne a příspěvky do místního tisku a rozhlasu. Vyráběli výtvarné dekorace, truhlíky na výsadbu okrasných rostlin, vysadili živý plot a spolu s rodiči se řada z nich zúčastnila i pracovních odpolední. Žáci se učili spolupracovat ve věkově různorodých skupinách, vzájemně respektovat své názory a pomáhat si. Rodiče a další partneři (zastupitelé, zástupci hasičů, sportovců) se podíleli na plánování a na úpravách školní zahrady v rámci pracovních odpolední. Významným partnerem se pro školu stala místní závod Juta ve Višňové (sponzorství). 

 

Nejnovější aktuality

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kurz základů facilitace pro pedagogy a lektory

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz