Projekty podpořené Kamarády vzdělání jsou úspěšně ukončeny!

Sedm školních projektů, které vznikly díky spolupráce dětí, pedagogů, rodičů a další široké veřejnosti, byly slavnostně otevřeny a uončeny. Všem realizátorům gratulujeme! Co se díky projektům podařilo změnit?

 

Název projektu:         Úprava okolí budovy Základní školy v Borotíně

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Webové stránky:   www.zsborotin.cz  

Projekt spojuje řešení hned několika problémů, které se týkají okolí školy, školního hřiště a dvorku. Vychází zejména z požadavků žáků školy, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel i návštěvníků obce. Navazuje na strategický plán školy obce i mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je úprava prostranství v okolí budovy Základní školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení atraktivity prostranství v okolí budovy školy nejen pro žáky, ale také pro občany obce, zvýšení využití venkovní učebny a školního hřiště nejen žáky školy, ale i veřejností, zejména v odpoledních hodinách a v době školního volna. Dále projekt řeší podporu drobného pěstitelství a správného nakládání s bioodpadem. V neposlední řadě pak projekt reaguje na požadavek starších žáků školy na zajištění kol, na kterých do školy dojíždí.

 

ZŠ A MŠ KRAVSKO

Název projektu: Setkávání pod dubem

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace

Webové stránky:  www.zskravsko.cz

Tento projekt navazuje na předchozí aktivitu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli Dub u Kocandy do ankety Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit velkou část obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak získal krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly použity k odbornému ošetření stromu. Cílem projektu bylo přispět ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili jsme sem zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační tabuli, stojan na kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili geokešink a založili zde novou keš.

 

ZŠ A MŠ KOCBEŘE

Název projektu: Kocbeřské mravenčení 

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Webové stránky: www.kocbere.cz/skola

Cílem projektu bylo zpopularizovat zdejší přírodní zajímavost – velké kolonie mravenců s více než metrovými mraveništi a upozornit na jejich ochranu a tuto tematiku prezentovat na autobusové zastávce nedaleko školy při cestě k mraveništím. Realizace projektu zároveň obohatila tímto prvkem plánovanou „revitalizaci“ naučné stezky z roku 2006.

Ve čtyřech  prázdných „reklamních plochách“ autobusových zastávek jsou příběhy, které děti vymýšlely a výtvarně ztvárnily. V druhé části plochy jsou žáky vyhledané odborné informace o životě mravenců. Na zastávce je umístěna vyřezávaná „mravenčí lavička“ a terén je upraven oblázky – zajistil zřizovatel a sponzorská firma. Na zadní stěně zastávky jsou mravenčí bludiště a počítadlo, aby se čekající děti zabavily. Na plácku u hřbitova je mravenčí průlezka – dřevo darovala jedna rodina, další otec a dědeček vyřezali.

 

ZŠ A MŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Název projektu:         Ke škole bezpečněji

Název realizátora:  ZŠ Krátká 676, Klášterec nad Ohří

Webové stránky: www.zskratka.cz 

 

Cílem projektu bylo  vyznačení a upozornění na místa v bezprostřední blízkosti školy, která sami žáci vnímají jako nebezpečná. Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze školy. Samotná vize projektu vzešla od žáků navštěvujících Ekokroužek, kdy na jednom z nich mapovali, jak vnímají místa v bezprostředním okolí své školy. Vzhledem k tomu, že několik z nich označili jako nebezpečná, napadlo je, že by se s tím dalo něco dělat. Nejprve zmapovali terén, provedli měření, zaznamenávali počty projíždějících aut, sledovali reakce řidičů, sledovali dění kolem heren a příjezdové cesty policie ČR apod. Uspořádali anketu, ve které oslovili občany, rodiče, spolužáky, učitele se záměrem zjistit, zda vnímají situaci podobně. Anketu i dotazníky posléze vyhodnotili a zjistili, že poměrně velká část dotázaných označila ve svých odpovědích stejná místa jako oni. To je tedy přivedlo na myšlenku, oslovit představitele města s tím, zda by bylo možné něco s tím udělat, aby bylo dosaženo nějaké změny. Proběhla výtvarná soutěž, beseda, byly vytvořeny krátké spoty, v nichž hrají sami žáci a které byly vysílány v místní televizní stanici.

 

ZŠ A MŠ TŘEBENICE

Název projektu: Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Třebenice, p. o.

Webové stránky: www.zstrebenice.cz

 

Mezi školními budovami se nacházel zanedbaný a nevyužitý prostor, ze kterého se nám podařilo vytvořit místo pro realizaci venkovních školních i mimoškolních aktivit. Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde lze pozorovat přírodní děje, experimentovat, získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci zájmových útvarů nebo při činnosti místních spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným přínosem je rozšíření potravní nabídky užitečnému hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty místa.

Do realizace projektu se podařilo zapojit žáky z I. a II. stupně základní školy, zaměstnance školy, rodiče, zaměstnance Městského úřadu v Třebenicích a členy zapsaného spolku Český granát. Rodiče a ostatní dospělí se zapojili především brigádně – pomohli nám vybudovat záhony, postavit zahradní domek, kompostér, odvozit suť apod. Žáci z II. stupně pozemek vyčistili, zryli, navezli 16 tun zeminy. Následně zasadili stromky a keře a zamulčovali je. Osázeli vydlabané kmeny stromů, které nám upravil pan školník. Žáci z I. stupně osázeli záhony, nyní je zalévají a průběžně o ně pečují. V hodinách pracovní výchovy byla vyrobena krmítka pro ptáky, v keramické dílně cedulky k rostlinám a misky pro sukulenty. Žáci se současně naučili, jak se květiny a byliny jmenují, k čemu se využívají a jak je potřeba o ně pečovat. Starší dívky se postaraly o bohatou dokumentaci projektu a prezentaci na webových stránkách školy.

 

ZŠ A MŠ LUKAVICE

Název projektu:         Archimédův šroub na Kouzelné zahradě

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Webové stránky: www.zsamslukavice.estranky.cz

 

Projekt byl zaměřen na čas a jistě se stane inspirací pro další zajímavé aktivity na škole. Došlo k obohacení školní zahrady o netradiční výukové i relaxační prvky (přesýpací hodiny do altánu, Archimédův šroub s jezírkem, úprava ohniště a jeho okolí, vybudování miniles, broukoviště, inf. tabule 3). Žáci, jejich rodiče i ostatní zájemci mohou poznávat věci trochu blíže, vyzkouší si některé jevy na vlastní kůži, poznávají přírodu a její zákonitosti jinak, než jen z učebnic, tabulí, IT zdrojů aj. A při tom všem poznání si hrajeme a bavíme se. Blíže se seznamujeme s pojmem času, s životem kolem vody, objevujeme kouzlo fyzikálních a přírodních zákonů.  

 

Do projektu byli zapojeni žáci školy – přímá realizace projektu (nošení kamenů, popisování tabule v altánu, úprava rostlinstva kolem jezírka, vybudování broukoviště, minigeokoutku, minilesa, následná péče o vysazené rostliny a stromy). Rodiče přišli na brigádu, při které upravili ohniště vyskládáním kamenů, podnikatelé v obci z řad rodičů pomohli při výrobě a instalaci některých prvků na školní zahradu. V neposlední řadě to byl Obecní úřad Lukavice, který naše aktivity plně podporuje a pracovníci obce vykopali díry pro ohniště a jezírko.  

 

ZŠ A MŠ VIŠŇOVÁ

Název projektu: Žijeme ve školní zahradě 

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o. 

Webové stránky: www.zsvisnova.cz

 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti a řešit tím nedostatek míst pro setkávání lidí v obci. Během projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti (herní prvky, workoutové hřiště), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkovní pergoly. 

Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od počátečního plánování a výběru projektu až po jeho realizaci. V rámci projektových dnů pracovali na vytvoření pravidel školní zahrady, tvořili pozvánky na pracovní odpoledne a příspěvky do místního tisku a rozhlasu. Vyráběli výtvarné dekorace, truhlíky na výsadbu okrasných rostlin, vysadili živý plot a spolu s rodiči se řada z nich zúčastnila i pracovních odpolední. Žáci se učili spolupracovat ve věkově různorodých skupinách, vzájemně respektovat své názory a pomáhat si. Rodiče a další partneři (zastupitelé, zástupci hasičů, sportovců) se podíleli na plánování a na úpravách školní zahrady v rámci pracovních odpolední. Významným partnerem se pro školu stala místní závod Juta ve Višňové (sponzorství). 

 

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz