Výzva programu ŠUŽ 2016 - mikroprojekty 3. kolo

Do programu se mohou přihlásit školy a školská zařízení v celé ČR, které jsou členy sítě programu Škola pro udržitelný život nebo se současně s podáním nabídky do sítě hlásí.


Souhrnné informace
• Nabídka se podává elektronicky na e-mailovou adresu krajské/ho koordinátorky/a, viz níže
• Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho mikroprojektu je 10 000 Kč
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit v případě neposkytnutí prostředků donátorem.
• Uzávěrka příjmu nabídek je v pondělí 7. listopadu 2016 do 23:59
• Termín ukončení realizace podpořených mikroprojektů, včetně zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování – ne
později než 15. prosince 2016

Časový harmonogram
1. 18. 10. - vyhlášení výzvy – zahájení příjmu nabídek mikroprojektů
2. do 4. 11. využijte konzultace s krajským, případně národním koordinátorem
3. 7. 11. 2016 ve 23:59 hod – uzávěrka příjmu nabídek mikroprojektů (podává se elektronicky e-mailem na
národní koordinátorky – viz níže).
4. 9. 11. – hodnocení
5. do 11. 11. 2016 – vyhlášení výsledků výzvy
6. 14. 11. – 20. 11. 2016 – zaslání smluv školám na podpořené mikroprojekty a zahájení realizace mikroprojektů
7. do 15. 12. 2016 - dokončení realizace mikroprojektů, uspořádání slavnostního zakončení, zaslání závěrečné
zprávy, závěrečná splátka mikroprojektů

Podrobné informace naleznete v dokumentech zde.
 

 

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz