Stručné shrnutí roku 2016 a co nás čeká v roce 2017

Celý rok 2016 byl velmi náročný pro školy i pro tým programu ŠUŽ. Začlo to již 10 semináři pro nové zájemce, které se uskutečnily v prosinci, lednu a únoru v 10 krajích ČR. Další semináře proběhly v červnu (jeden) a v září (dva). Ze vzdělávacích akcí to ale nebylo všechno. Mohli jsme se potkat ještě na minikonferenci v červnu a navětší konferenci v září, které proběhla pod záštitou MŠMT a MŽP.

Díky financím z projektům "Kamarádi vzdělávání", "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu ŠUŽ" a "Mutare Mundi - mladí, obce a místní Agenda 21", získaných SEVERem, mohlo realizovat své aktivity hned několik desítek škol. Celkem to bylo 28 realizací projektů a 18 mikroprojektů z různých krajů ČR. Celý přehled projektů a zkušeností z nich naleznete v brožurách "příklady dobré praxe", v sekci "ke stažení" a samozřejmě společně s dalšími projekty i v sekci "databáze dobré praxe". 

Doufáme, že v roce 2017 bude naše spolupráce i nadále pokračovat. Mimo pravidelné rozesílky newsletterů předpokládáme, že vás požádáme o vyplnění dotazníků při strategickém plánování programu ŠUŽ, které nás čeká. Také připomínáme, že máte možnost využít dalších možností, které v rámci sítě škol programu ŠUŽ nabízíme zdarma v případě, že SEVER nemá finanční prostředky na podporu realizací školních projektů. Jedná se zejména o:

  • Metodickou a konzultační podporu při realizacích aktivit spojených s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030;
  • Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
  • Realizaci výukového programu „Naše obec“, zaměřeného na poznávání a mapování obce a diskusi a návrhy řešení problémů a potřeb obce (realizujeme v omezené kapacitě, program je zdarma, škola platí pouze cestovní náklady);
  • Zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ a MZU na webu a facebooku ŠUŽ a v newsletteru;
  • Metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.

O dalších aktivitách a nabídkách vás budeme samozřejmě informovat, případně vám rádi vaše dotazy zodpovíme na suz@ekologickavychova.cz.

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz