Nabídka spolupráce v rámci celostátních projektů

Nabízíme spolupráci v rámci projektů zaměřených na využití místně zakotveného učení ve školách – projektů „CIVIS – zaostřeno na sociální a občanské kompetence“ a „Mistři kolegiální podpory“.

Pro školní rok 2017/2018 hledáme školy, které chtějí s místně zakotveným učením, na němž je postaven program ŠUŽ, pracovat ve výuce soustavně.

Projekt „CIVIS“ je zaměřen na rozvoj občanských kompetencí žáků (odpovědného občanského chování vůči přírodě a lidem) a jeho součástí bude i akční výzkum, mapování bariér či přenos zkušeností na fakulty připravující učitele. Spolupracují na něm vysoké školy.

V rámci projektu „Mistři kolegiální podpory“ se zaměříme na vzájemnou kolegiální podporu učitelů při využívání místně zakotveného učení pro rozvoj přírodovědné gramotnosti.   

V obou projektech je kladen důraz na sdílení zkušeností mezi učiteli na škole, případně s dalšími školami. K zapojení se do obou projektů je tedy potřebná spolupráce několika pedagogických pracovníků z vaší školy.

Zapojeným školám nabízíme bezplatnou intenzivní podporu ze strany našich metodiků, četné příležitosti pro vzdělávání a sdílení s dalšími učiteli a také průběžnou finanční odměnu zapojeným učitelům formou DPP po celou dobu účasti v projektu. Předběžný zájem o zapojení nám sdělte do 31. 3. 2017 na adresu: suz@ekologickavychova.cz, zde si můžete vyžádat také podrobnější informace o obou projektech a systému práce v nich.

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz