Nabídka k zapojení do projektu Mládež pro udržitelný život

V rámci programu Škola pro udržiteelný život si vám dovolujeme nabídnout zapojení do projektu:

MLÁDEŽ PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Hlavní cíl projektu: Rozvoj občanských kompetencí žáků a podpora účasti mladých občanů na věcech veřejných. Projekt zlepší u mladých účastníků znalosti, dovednosti a postoje v oblasti aktivního občanství, participace a rozhodování a jednání o místním udržitelném rozvoji s praktickým dopadem na fungování místní komunity a oborové znalosti a dovednosti dle zvoleného tématu. Jeho klíčovým dopadem by mělo být přesvědčení mladých o vlastním vlivu.

Délka projektu: září 2017 – červen 2018

Cílová skupina: žáci ve věku 13 – 19 let

Obsah, průběh:

 • říjen/listopad 2017: Komunikace se školami, v případě požadavku školy je možné zrealizovat úvodní setkání ve školách s lektorem SEVERu, který uskuteční výukový programu pro vytvoření vize obce (žáci přemýšlejí o problémech a potřebách obce, navrhují, jakou obec by chtěli mít) a poskytne individuální konzultace zapojeným pedagogům k dalšímu postupu. Výukový program je doporučován především školám bez zkušenosti s programem „Škola pro udržitelný život“. Následně, s metodickou a konzultační podporou metodika SEVERu, pedagog se žáky pracuje na vizi obce, kterou také alespoň jednou konzultují se zástupci místní samosprávy. Pokud se pedagog necítí na to vést dialog mezi žáky a samosprávou, mohou toto jednání vést externí facilitátoři.  Na setkání se samosprávou by potom mělo být vybrán jeden mikroprojekt, který bude reagovat na situaci v obci, a který mohou sami žáci realizovat (např. i za pomoci zapojení dalších občanů, zástupců samosprávy).
 • listopad-leden 2018: Samostatná tvorba vizí obcí a plánů aktivit (jakým způsobem se vybuduje vlastní mikroprojekt, jaké nás čekají úkoly, kdo za ně bude zodpovědný), jednání o záměru se zástupci samosprávy. Metodik Střediska SEVER bude v úzkém kontaktu s pedagogem, dle dohody možné i setkání ve škole.
 • polovina prosince 2017: Jednodenní konference, na níž zapojené skupiny budou krátce představovat své vznikající vize obce a dosavadní práci, setkání s odborníky. Cestovné i občerstvení hrazeno z rozpočtu projektu.
 • leden-květen 2018: Realizace vybraného mikroprojektu. Během realizace by měl být kladen důraz na to, aby se sami zapojení žáci co nejvíce podíleli na realizačních aktivitách. Metodik střediska SEVER bude v úzkém kontaktu s pedagogem, dle dohody možné i setkání ve škole.
 • červen 2018: Závěrečná dvoudenní konference pro vybrané zástupce zapojených skupin zaměřena na sdílení zkušeností, představení výsledků, doprovodný program. Cestovné, stravné a ubytování hrazeno z rozpočtu projektu.
 • Zapojený pedagog by se měl pravidelně scházet se zapojenými žáky k tvorbě vize obce a při plánování a realizaci projektu, tzn. minimálně 1-2 za měsíc.

Podpora školám:

 • Lektor Střediska SEVER zrealizuje úvodní výukový program ve školách, po celou dobu poskytuje konzultace pedagogům, zúčastní se potom min. jednoho dalšího setkání žáků, dle potřeb pedagoga je možné školu navštívit školu i častěji.
 • Při setkání se zástupci samosprávy může být přítomen facilitátor jednání, pokud pedagog nechce vést dialog sám.
 • Zapojená škola může získat až 25 000 Kč na potřebná setkání a realizaci vlastního mikroprojektu v komunitě, výše přidělené částky závisí na počtu zapojených žáků.
 • Náklady na konference jsou hrazeny žákům i doprovodu.
 • Drobná finanční odměna pro zapojeného pedagoga.

V případě vašeho zájmu, potřeby upřesnění atd., kontaktujte přímo koordinátorku projektu Mládež pro udržitelný rozvoj Kateřinu Kulichovou na emailové adrese katerina.kulichova@ekologickavychova.cz nebo na telefonním čísle 737 039 561, a to nejlépe do 23.6.

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz