Nabídka spolupráce v projektu „CIVIS – zaostřeno na sociální a občanské kompetence“

Nabízíme spolupráci v rámci projektů zaměřených na využití místně zakotveného učení ve školách. 

Projekt „CIVIS“ je zaměřen na rozvoj občanských kompetencí žáků (odpovědného občanského chování vůči přírodě a lidem) a jeho součástí bude i akční výzkum, mapování bariér či přenos zkušeností na fakulty připravující učitele. Spolupracují na něm vysoké školy.

V projektu je kladen důraz na sdílení zkušeností mezi učiteli na škole. K zapojení se je tedy potřebná spolupráce cca 2 - 4 pedagogických pracovníků z vaší školy.

Zapojeným školám nabízíme bezplatnou intenzivní podporu ze strany našich metodiků, četné příležitosti pro vzdělávání a sdílení s dalšími učiteli a také průběžnou finanční odměnu zapojeným učitelům formou DPP po celou dobu účasti v projektu. Zájem o zapojení nám sdělte co nejdříve, nejpozději však do 30. 6. 2017 na adresu: karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz, zde si můžete vyžádat také podrobnější informace o obou projektech a systému práce v nich.

Nejnovější aktuality

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Komiksová soutěž - "Promluv k světu bublinou!"

Zobrazit článek

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Zobrazit článek

Hrdinská cesta učitelů programem ŠUŽ!

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz