Učitelé prošli první částí labyrintu!

1. workshop k programu Škola pro udržitelný život je za námi! 16.-18.10.2017 proběhl na SEVERu v Horním Maršově první workshop k programu Škola pro udržitelný život pracujícím s metodikou místně zakotveného učení.

Sešlo se zde 11 nadšených otevřených a pracovitých pedagogů, kteří budou společně s dalšími zapojenými kolegy ověřovat metodiku přímo na svých školách.

Účastníci workshopu si vyzkoušeli na vlastní kůži nejen některé kroky, které budou se žáky ověřovat, ale dozvěděli se něco o facilitaci, reflexi, spolupráci a sami o sobě i svých metodicích.

A proč labyrint? Labyrint je jednotící symbolický prvek metodiky, a to jak pro žáky, tak pro učitele. Je to cesta programem ŠUŽ, je to osobní cesta každého žáka i zapojeného učitele. Je to něco, co provází každého z nás celým životem, pokud máme cíl.

Workshop byl realizován v rámci projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. Více na www.lipka.cz/civis.

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz