Od učení o místě k místně zakotvenému učení v MAP

Strakova akademie, Starý tiskový sál
Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Čtvrtek 7. prosince 2017, 10.00 – 15.00

„Nezáleží na velikosti obce, ale na velikosti fantazie a cíle nás všech.“
Žákyně Coufalová, Frýdlant

Seminář reaguje na to, že významným tématem právě vyhlašované výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“ (OP VVV) je regionální identita – spolupráce s komunitou. V rámci této výzvy bude podporováno zvyšování kompetencí učitelů pro uplatnění místně zakotveného učení a komunitních projektů, kdy učitelé a pracovníci v neformálním vzdělávání se žáky odhalují a diskutují problémy ve svém okolí, zjišťují informace a navrhují řešení i za pomoci dalších aktérů, jednají s místními úřady, neziskovými organizacemi, občany, rodiči apod. s cílem povzbudit vztah
k místu, kde žijí, a odpovědnost za ně.

Seminář nabídne účastníkům teoretický vhled do metody a možnost sdílet domácí i zahraniční příklady dobré praxe místně zakotveného učení na úrovni jednotlivých škol i širších projektů spolupráce, v nichž mohou spolupracovat školy, aktéři mimoškolního vzdělávání a další partneři v celém regionu.

Seminář je určena především předkladatelům projektů do výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“ (OP VVV). Doporučena je účast 2 osob za 1 MAP.
Moderují: RNDr. Blažena Hušková, RNDr. Jiří Kulich (SEVER)

Přihlašování na odkazu: https://goo.gl/forms/F8AlXs1gBjIlxzO42

Program:
09:30 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:20 Zahájení semináře
Zástupci MŠMT (tbc), Úřad vlády ČR, NS MAS

10:20 – 12:30 Úvod do problematiky místně zakotveného učení v teorii a praxi

  • Vymezení, charakteristiky a přínosy místně zakotveného učení.
  • Učené o místě - zkušenosti škol a dalších aktérů ve vzdělávání (např. regionální učebnice, terénní výuka, spolupráce škol a místních spolků, knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO či veřejnou správou).
  • Místně zakotvené učení ve školní praxi - příklady využití místně zakotveného učení v ŠVP a pravidelné výuce jednotlivých škol.
  • Příklady metodik a programů místně zakotveného učení, které mohou školy v ČR využít (Cestička do školy, Extra třída, Škola pro udržitelný život aj.).

12:30 – 13:00 Přestávka, občerstvení

13:00 – 14:15 Jak na učení o místě a místně zakotvené učení v MAP
Příklady dosavadních a plánovaných aktivit MAP v učení o místě a místně zakotveném učení.

  • Možnosti financování v rámci výzvy z OP VVV, vhodnost různých záměrůk financování.
  • Moderovaná diskuse.

14:15 – 15:00 Shrnutí výstupů z diskuse, závěr

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz