Nabídka zapojení do projektu podpořeného z MMR

V rámci programu Škola pro udržitelný život si vám dovolujeme nabídnout zapojení do projektu:

„Škola pro udržitelný život“ pomáhá obcím a městům s participativním plánováním místní Agendy 21
Projekt je realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zapojit prostřednictvím spolupráce obcí a škol mladé lidi a jejich místní partnery do procesu plánování realizace místního udržitelného rozvoje (místní Agendy 21) a posílit tak postavení mladých lidí v obcích jako rovnocenných partnerů při iniciaci procesů vedoucích k udržitelnému rozvoji obce.

Délka projektu: září 2017 – prosinec 2017

Cílová skupina: žáci ve věku 13 – 19 let

Obsah, průběh: Účastníkům bude poskytnuta podrobná metodika a metodické vedení (konzultace distanční i na místě), s jejichž pomocí vytvoří participativním procesem „Vize obce“.  Skupiny mladých lidí ve vybraných místech, společně s dalšími relevantními partnery a lektory střediska SEVER, nejprve zmapují problémy a potřeby místa (města/obce či jejich vybrané části/čtvrti). Na základě mapování následně naplánují a zrealizují veřejné setkání, jehož cílem bude představení výsledků mapování (analýzy) místa, doplnění mapování o další podněty, a vytvoření Vize obce, včetně plánu aktivit, které pomohou Vizi naplnit.

Podmínkou je, aby do procesu mapování (analýzy) a plánování byli zapojeni mladí lidé v úzké spolupráci se zástupci veřejné správy a dále dle místních podmínek další partneři, např., zástupci místních spolků a podniků, společenských a kulturních institucí, rodiče, senioři, další veřejnost apod.

Vize bude sloužit jako rámec, dle kterého mohou v následujících letech realizovat mladí společně s obcí a dalšími partnery projekty vedoucí k naplnění Vize udržitelného rozvoji obce.

V případě vašeho zájmu, potřeby upřesnění atd., kontaktujte přímo koordinátorku projektu Kateřinu Borovinovou na emailové adrese katerina.borovinova@ekologickavychova.cz nebo na telefonním čísle 737 039 561, a to nejlépe do 15.9.

 

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz