12 skupin mladých lidí spolupracuje se zástupci samosprávy

Do projektu „Škola pro udržitelný život“ pomáhá obcím a městům s participativním plánováním místní Agendy 21 se zapojilo 12 skupin mladých lidí z celé ČR.

Cílem projektu je zapojit prostřednictvím spolupráce obcí a škol mladé lidi a jejich místní partnery do procesu plánování realizace místního udržitelného rozvoje (místní Agendy 21) a posílit tak postavení mladých lidí v obcích jako rovnocenných partnerů při iniciaci procesů vedoucích k udržitelnému rozvoji obce.

Zapojili se do něj žáci ze: ZŠ Radvanice, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Pečky, ZŠ Bodláka a Pampelišky, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří, ZŠ Hranice, ZŠ Povrly, ZŠ Heřmánek Praha 8, ZŠ Třebenice, Eko Gymnázium Brno, SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant a členové zastupitelstva mládeže Litoměřice. Mladí lidé ve svých obcích mapovali potřeby a problém místa a nyní na základě mapování realizují veřejná setkání, na kterých představují výsledky mapování (analýzy) místa zástupcům samosprávy i dalším partnerům. Na těchto setkáních potom doplňuji mapování o další podněty, ze společných podnětů potom vytvoří Vize obce, které mohou sloužit jako rámec, dle kterého budou v následujících letech realizovat mladí společně s obcí a dalšími partnery projekty vedoucí k naplnění Vize udržitelného rozvoji obce. Vize obce pak představí v půlce prosince na závěrečné konferenci.

Další informace získáte u projektu Kateřiny Borovinové na emailové adrese katerina.borovinova@ekologickavychova.cz nebo na telefonním čísle 737 039 561.

Nejnovější aktuality

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Zobrazit článek

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA "Promluv k světu bublinou"

Zobrazit článek

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz