UBUNTU - škola demokratického občanství

Od září 2018 realizujeme, společně s programem Varianty Člověka v tísni, nový projekt s názvem "UBUNTU - škola demokratického občanství", podpořeném z OPVVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129.

V rámci projektu vytvoříme a ověříme 3 vzdělávací programy zaměřené na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Vzniknou 2 programy pro žáky SŠ a 1 pro pedagogy formálního a neformálního vzdělávání pracujícími s žáky SŠ. Vytvoříme kvalitní podklady pro občanské vzdělávání, aby mohli pedagogové podporovat aktivní zapojení žáků do ovlivňování společenského a demokratického života, zároveň podpoříme spolupráci mezi pedagogy formou kolegiální podpory, aby se mohla demokratickultura školy dlouhodobě rozvíjet.

Hlavní myšlenkou projektu je dát dohromady to nejlepší z programu Škola pro udržitelný život (SEVER) a  Active Citizens (Varianty), vytvořit nový vzdělávací program, který bude doplněný o vzdělávání pro pedagogy tak, aby pomohl realizaci nového programu na školách. Novinkou je rovněž prázdninový kemp demokratického občanství, který budeme nabízet žákům SŠ.

Na projektu přislíbili spolupráci i Informační centrum OSN v Praze a Národní síť zdravých měst ČR.

Podrobnější informace vám poskytne národní koordinátorka programu (viz kontakty). 

Nejnovější aktuality

Učitelé za klima (Fridays For Future)

Zobrazit článek

Evropský týden udržitelného rozvoje

Zobrazit článek

Kurz základů facilitace pro pedagogy a lektory

Zobrazit článek

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz