Škola pro udržitelný život - posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou

CZ.1.07/1.3.41/01.0045

Příjemce: Partnerství, o.p.s

Partneři: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše

Doba realizace: 1. 9. 2012 – 30. 6. 2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 493 989,98 Kč

 

Výstupy:

Vzdělávací kurz

23. října 2012 jsme na Lipce realizovali první den vzdělávacího kurzu pro učitele. Účastníky jsme seznámili s programem ŠUŽ jako vhodnou formou implementace EVVO do výuky a rozvíjení vztahu žáků k místu. Přítomní si vyzkoušeli proces komunitního plánování ve fiktivní obci Nemanice. Sami pak na svých školách s naší podporou podobné plánování uskuteční.

 

Druhý den vzdělávacího kurzu se uskutečnil 19. února 2013. Byl zaměřený na efektivní plánování projektů a jejich využití ve školní výuce.

 

Výukové programy pro žáky zapojených škol

Od listopadu až do začátku ledna pomáháme učitelům realizovat výukové programy založené na přístupu místně zakotveného učení. Žáci přemýšlí o místě, kde žijí, z různých úhlů pohledu. Snaží se přitom oslovit místní obyvatele (rodiče, seniory, místní spolky...) a zapojit je do procesu utváření vize a plánu udržitelného rozvoje okolí školy.

 

 

Příručka dobré praxe

Na konci projektu vydáme příručku dobré praxe s inspirativními příklady realizace školních vzdělávacích projektů.

Exkurze za příklady dobré praxe

V prvním pololetí 2014 vás pozveme na exkurze po školách, kde byly realizovány školní vzdělávací projekty v programu Škola pro udržitelný život, vycházející z principů místně zakotveného učení.

 

Projekt Škola pro udržitelný život - posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/01.0045 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Program realizují:

zavřít
zavřít