Program ŠUŽ je rozdělen do sedmi kroků, plus jeden krok (krok 0) je třeba udělat ještě před tím, než se do realizace svých ŠUŽ projektů pustíte. Tento "nultý" krok je důležitý pro vytvoření bezpečného prostředí, zpříjemní práci ve skupině a tím napomůže hladšímu průběhu vašich aktivit. Další kroky se již přímo týkají samotné realizace vašeho ŠUŽ projektu.

 

Více naleznete v metodice programu ŠUŽ "Cesta labyrintem ŠUŽ" ve složce "ke stažení".

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz