Partneři programu

Děkujeme našim partnerům, spolupracovníkům a dárcům za podporu programu.

Našimi partnery jsou tyto organizace:

ČSOP RS IRIS Prostějov
LIPKA – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p. o.
SEV DIVIZNA - Zoo Liberec
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest CEGV Cassiopeia, České Budějovice   
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s.
PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, pracoviště DDM Horažďovice
Líska, z.s., Vsetín
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice

Dlouhodobě spolupracujeme s:

  

V roce 2019/2020 program podpořili: