Hrdinská cesta učitelů programem ŠUŽ!

9.-11.2. prošlo několik učitelek a učitelů náročnou „cestou hrdiny“! Všichni přijali odvážně výzvu a úspěšně absolvovali celý kurz. Díky němu si uvědomili, jak důležitá je pro ně samotné i pro žáky jejich odvaha a role průvodců nejen při práci s metodikou.

Náplň 2. workshopu k zavádění metodiky programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) byla tentokrát zaměřena na učitele samotné. Tedy na posílení a uvědomění si významu jejich role učitele. Účastníci si prošli projektovým cyklem, kdy společně řešili zadaný úkol, vyzkoušeli si facilitace při modelovém komunitním plánování, učili se „smartovat“ - tedy promítnout myšlenky do správně formulovaného SMART cíle. Nechybělo ani vzájemné sdílení se zaváděním metodiky.

Seznámili se rovněž s akčním výzkumem, jež je povinnou součástí projektu CIVIS. Účastníci zjistili, že je to vhodný nástroj pro osobní rozvoj učitele a efektivnější práci nejen s metodikou ŠUŽ a hned na kurzu si všichni stanovili své výzkumné otázky, plán postupu a způsob pozorování. Formativní hodnocení pak bylo již jen dalším dílkem, který zapadl do jejich cesty.

A jak to všechno dopadlo? Učitelé z kurzu odjížděli s velkou chutí a novými výzvami na své „cestě hrdiny“ nejen metodikou, ale i další učitelskou prací.

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

Nejnovější aktuality

Klimatická Škola pro udržitelný život - úvodní seminář HRADEC KRÁLOVÉ 22.9. (online 4.+5.10.)

Zobrazit článek

Klimatická Škola pro udržitelný život boduje v letošním ročníku Cen SDGs!!!

Zobrazit článek

Letní škola místně zakotveného učení pro učitele a další vzdělavatele, kteří chtějí začít s MZU

Zobrazit článek

Předprázdninový Newsletter nabízí zajímavé projekty

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz