123movie

Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

Máte školní zahradu a chcete ji více využívat? Chcete se seznámit s konceptem přírodních zahrad? Chtěli byste proměnit svou zahradu na PŘÍRODNÍ a zapojit do toho děti? Přemýšlíte, jak učit venku, rozvíjet vnímavost dětí k přírodě a jejich zručnost?

Přihlaste se na cyklus seminářů o teoretické i praktické přípravě plánování školních přírodních zahrad, jejich údržbě a efektivní organizaci práce včetně zapojení dětí. Nedílnou součástí jednotlivých seminářů budou příklady využití zahrady ve výuce, ukázky dobré praxe a exkurze. Výstupem a přínosem pro účastníky je vypracování plánu rozvoje své školní zahrady (její postupnou přeměnu v zahradu přírodní) a plán využití školní zahrady pro vzdělávání, který bude možné konzultovat s lektory.

Lze zařadit do šablon (viz příloha č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony II, aktivita g) polytechnická výchova).

Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Komu je cyklus určen: maximálně 15 pedagogům z mateřských, základních a středních škol

Rozsah: 84 vyučovacích hodin (3 dvoudenní setkání, závěrečné třídenní)

Termíny: 21. - 22. 9. 2018, 19. - 20. 10. 2018, 12. -13. 4. 2019, 6. - 8. 6. 2019, (nutno absolvovat celý cyklus!)

Přihlášky: zasílejte na sever-prihlasky@ekologickavychova.cz, nejpozději do 5. 9. 2018. Poté obdržíte podrobné informace a instrukce k úhradě poplatku. Závazně budete přihlášeni po jeho úhradě.

Místo konání akce: DOTEK , Horská 175, 542 26 Horní Maršov

Cena: 11730 Kč (lektorné, materiál, dopravné na exkurzi 8500 Kč, strava a ubytování 3230 Kč), částka bude v plné výši uhrazena před zahájením kurzu.

Kontakt: SEVER Horní Maršov, Šárka Škodová, sarka.skodova@ekologickavychova.cz

Další informace zde

Nejnovější aktuality

Naše nová brožura o místně zakotveném učení zveřejněna!

Zobrazit článek

Říjnový Newsletter právě vyšel!

Zobrazit článek

JAK NA VIZI OBCE na příkladu ZŠ Školní, Vrchlabí

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz