Škola pro udržitelný život

Je škola, která aktivně mění své okolí, pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu, dává žákům slovo, připravuje je na skutečný život, je otevřená komunitě a mění svět k lepšímu.

Představujete si takto svoji školu? Každá základní nebo střední škola se může stát Školou pro udržitelný život!

Žáci těchto škol spolu s dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce nebo okolí školy. Spolu pak postupně realizují navržené změny a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a učí se (naplňují místní Agendu 21). Vše se děje s ohledem na udržitelný rozvoj místa i světa a je tak praktickým příkladem naplňování Cílů udržitelného rozvoje 2015 - 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs) a Strategického rámce České republiky 2030 na místní úrovni.

Škola pro udržitelný život
Škola pro udržitelný život

Realizátor

Realizátor

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz