123movie

Žákovský labyrint a cesta hrdiny učitele se propojila!

Učitelé, kteří jsou zapojeni do ověřování nové metodiky programu Škola pro udržitelný život, absolvovali poslední workshop.

Jejich roční práce se uzavřela v Bělči nad Orlicí, kde si vzájemně představili práci na svých školách, vzájemně se inspirovali a radili si, jak řešit problémy. Společně si vytvořili seznam hodnot a vlastností, které by měl mít učitel provázející žáky programem ŠUŽ, a vytvořili si vlastní náramek tyto hodnoty symbolizující.

Ale nečekala je jen legrace! Ve skupinách pracovali s „místem“ a zkusili si (dle principů místně zakotveného učení) vytvořit návrhy na vzdělávací celky pro konkrétní ročníky a předměty. Jaké to byly ročníky a předměty, bylo čistě věcí náhody, protože si skupiny vše losovaly.

Učitelé vše zvládli perfektně a podařil se jim propojit labyrint, se kterým se seznámili na prvním workshopu, s cestou hrdiny, kterou absolvovali na druhém workshopu!  Gratulujeme.

Workshop proběhl v rámci projektu CIVIS – zaostřeno na občanské a sociální kompetence“, další informace o naleznete na projektovém webu, případně získáte u Karin Richterové, karin.richterova@ekologickavychova.cz.

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

Nejnovější aktuality

Specializační studium pro koordinátory EVVO - PŘIHLAŠUJTE SE DO 15.5.!

Zobrazit článek

POZVÁNKA pro VÁS! Příští školní rok je ten pravý pro zapojení do klimatického programu ŠUŽ!

Zobrazit článek

Simulační hra o dopadech klimatické změny a adaptačních opatřeních nyní i v online podobě!

Zobrazit článek

Únorové počtení s novým Newsletterem!

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz