Závěrečná konference projektu Mládež pro udržitelný život

Ve dnech 25. – 26. května proběhla závěrečná dvoudenní konference projektu „Mládež pro udržitelný život“. Do tohoto projektu bylo zapojeno 12 skupin mladých lidí z celého Česka. Jeho cílem bylo podpořit dialog mezi mladými lidmi a zástupci místní samosprávy. Účastníci projektu zažili reálnou participaci na veřejném životě a možnost ovlivnit dění v oblastech, které se jich přímo týkají.

Během celého školního roku účastníci pracovali na vybraném „mikroprojektu“, jehož námět vzešel z jejich pocitových map a vizí obcí, které vytvořili. Každá skupina se rozhodla řešit nějaký problém nebo potřebu svého místa. Tématem jejich mikroprojektů bylo např. vytvoření naučné zemědělské stezky, oprava a zkrášlení autobusové zastávky, zavedení veřejného osvětlení, revitalizace městského parku, vytvoření venkovní učebny nebo workoutové zóny. Svůj záměr pak pravidelně konzultovali se zástupci místní samosprávy, kteří jim mnohdy poskytli podporu nejen konzultační, ale i finanční.

Celoroční snažení bylo uzavřeno právě dvoudenní konferencí, která se konala v Praze. V pátek účastníky čekala návštěva Informačního centra OSN. Jeho ředitel, Michal Broža, představil Cíle udržitelného rozvoje a zdůraznil, jak důležité pro jejich naplnění jsou komunitní projekty, jako je např. i Mládež pro udržitelný život. Poté si účastníci v prostorách Skautského institutu vyzkoušeli hru „Udržitelná obec“, v níž se seznámili podrobně s pilíři a významem udržitelného rozvoje. Zároveň si vyzkoušeli simulované rozhodování o chodu své obce. Druhý den zapojené skupiny prezentovaly svoji celoroční práci i její výsledky.

A co samotní účastníci oceňovali na projektu? Především to, že se dostali do kontaktu se zástupci samosprávy, a že je projekt mnohdy propojil se spolužáky z jiných ročníků, dalšími učiteli, ale i obyvateli obce. Přesvědčili se, že mohou mít vliv na věci veřejné a prohloubil se jejich vztahu k místu, ze kterého pocházejí.

Nejnovější aktuality

Klimatická Škola pro udržitelný život - úvodní seminář HRADEC KRÁLOVÉ 22.9. (online 4.+5.10.)

Zobrazit článek

Klimatická Škola pro udržitelný život boduje v letošním ročníku Cen SDGs!!!

Zobrazit článek

Letní škola místně zakotveného učení pro učitele a další vzdělavatele, kteří chtějí začít s MZU

Zobrazit článek

Předprázdninový Newsletter nabízí zajímavé projekty

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz