123movie

UBUNTU - škola demokratického občanství

Od září 2018 realizujeme, společně s programem Varianty Člověka v tísni, nový projekt s názvem "UBUNTU - škola demokratického občanství", podpořeném z OPVVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129.

V rámci projektu vytvoříme a ověříme 3 vzdělávací programy zaměřené na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Vzniknou 2 programy pro žáky SŠ a 1 pro pedagogy formálního a neformálního vzdělávání pracujícími s žáky SŠ. Vytvoříme kvalitní podklady pro občanské vzdělávání, aby mohli pedagogové podporovat aktivní zapojení žáků do ovlivňování společenského a demokratického života, zároveň podpoříme spolupráci mezi pedagogy formou kolegiální podpory, aby se mohla demokratickultura školy dlouhodobě rozvíjet.

Hlavní myšlenkou projektu je dát dohromady to nejlepší z programu Škola pro udržitelný život (SEVER) a  Active Citizens (Varianty), vytvořit nový vzdělávací program, který bude doplněný o vzdělávání pro pedagogy tak, aby pomohl realizaci nového programu na školách. Novinkou je rovněž prázdninový kemp demokratického občanství, který budeme nabízet žákům SŠ.

Na projektu přislíbili spolupráci i Informační centrum OSN v Praze a Národní síť zdravých měst ČR.

Podrobnější informace vám poskytne národní koordinátorka programu (viz kontakty). 

Nejnovější aktuality

Naše nová brožura o místně zakotveném učení zveřejněna!

Zobrazit článek

Říjnový Newsletter právě vyšel!

Zobrazit článek

JAK NA VIZI OBCE na příkladu ZŠ Školní, Vrchlabí

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz