123movie

Konference - Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Otevíráme fórum klíčových aktérů – odborníků a zástupců institucí, které ovlivňují obsah a kvalitu vzdělávání. Zveme vás k diskusi o bariérách na cestě ke vzdělávání odpovědnému vůči přírodě i lidem. Více informací naleznete zde: http://www.lipka.cz/civis-konference.

Nejnovější aktuality

Naše nová brožura o místně zakotveném učení zveřejněna!

Zobrazit článek

Říjnový Newsletter právě vyšel!

Zobrazit článek

JAK NA VIZI OBCE na příkladu ZŠ Školní, Vrchlabí

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz