123movie

Nový projekt zaměřený na rozvoj sítě ŠUŽ a MZU je tady!

V září 2019 jsme zahájili nový projekt, podpořený ze SFŽP, s názvem "Učíme se péčí o místo (Rozvoj programu Škola pro udržitelný život a místně zakotveného učení v ČR)".

Cílem projektu je další rozvoj programu ŠUŽ a MZU. V první fázi projektu se zaměříme na posílení kompetencí metodiků, konzultantů a koordinátorů programu tak, aby mohli v jednotlivých krajích pomoci školám pracovat s novou metodikou programu ŠUŽ a rozvíjet místně zakotvené učení (MZU) na školách. Současně s tím vytvoříme novou publikaci právě k místně zakotvenému učení, která bude sloužit jako základ pro jeho další rozvoj.

V druhé fázi si vyškolení metodici vyzkouší své znalosti a dovednosti při přímé práci se školami. Počítáme se zapojením cca 10 škol v 10 krajích ČR. Zapojení škol bude předcházet seminář pro zájemce o zapojení a pro vybrané školy pak ještě doškolovací seminář před zahájením práce ve školách. Všechny aktivity zakončíme závěrečnou konferencí na konci roku 2021, za účasti zapojených škol, odborníků, zástupců veřejné správy a dalších zájemců.

Aktivity projektu:

  • Aktivita č. 1 – Posílení kompetencí metodiků, konzultantů a krajských koordinátorů a obnovení poradního grémia programu
  • Aktivita č. 2 – Tvorba první české ucelené publikace o místně zakotveném učení (MZU)
  • Aktivita č. 3 – Rozšíření a posílení sítě škol programu ŠUŽ a MZU
  • Aktivita č. 4 – Diseminace povědomí o ŠUŽ a MZU a výsledcích projektu

Doba realizace projektu je září 2019 - prosinec 2021. O tom, co se v projektu děje vás budeme samozřejmě průběžně informovat .

 

Foto z prvního setkání metodiků, konzultantů a koordinátorů v rámci aktivity č. 1:

Nejnovější aktuality

Naše nová brožura o místně zakotveném učení zveřejněna!

Zobrazit článek

Říjnový Newsletter právě vyšel!

Zobrazit článek

JAK NA VIZI OBCE na příkladu ZŠ Školní, Vrchlabí

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz