123movie

Krkonoše přivítaly metodiky a krajské koordinátory ŠUŽ

Směle pokračujeme v aktivitách naplánovaných v projektu podpořeném ze SFŽP "Učíme se péčí o místo (Rozvoj programu Škola pro udržitelný život a místně zakotveného učení v ČR)"!

Koncem ledna jsme se sešli s téměř všemi našimi krajskými koordinátory a metodiky ŠUŽ ve Středisku ekologické výchovy v Horním Maršově na třídenním semináři, kde jsme posilovali naše kompetence (např.facilitační), promýšleli, jak nejlépe a nejúčiněji pomáhat školám v síti a zvažovali, jaké bariéry mohou školám práci ztížit a co s tím. Abychom slyšeli i názory, zážitky a připomínky z druhé strany, pozvali jsme dva zkušené učitele ze škol praktikujících místně zakotvené učení a Školu pro udržitelný život.

Bylo to příjemné a inspirativní setkání a už plánujeme další aktivity, o kterých se na těchto stránkách brzy dozvíte! :-)

 

Nejnovější aktuality

Naše nová brožura o místně zakotveném učení zveřejněna!

Zobrazit článek

Říjnový Newsletter právě vyšel!

Zobrazit článek

JAK NA VIZI OBCE na příkladu ZŠ Školní, Vrchlabí

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz