JAK NA VIZI OBCE na příkladu ZŠ Školní, Vrchlabí

Tento článek najdete také v březnovém Newsletteru, včetně bohaté fotodokumentace. Představíme vám v něm, jak konkrétně lze zpracovat a představit VIZI OBCE, což je součást čtvrtého kroku labyrintem ŠUŽ s názvem "Plánujeme budoucnost místa" a zároveň výstup prvního projektového cyklu ŠUŽ.

Nejprve pro připomenutí, co předcházelo - žáci objevovali místo, tedy získávali informace a zkušenosti, které jsou důležité pro to, aby dokázali zpracovat vizi místa. Na základě toho, co se jim v obci líbilo, nelíbilo, jaké má místo potřeby, co by ještě bylo třeba, aby bylo místo udržitelné apod. zformulovali společnou udržitelnou vizi místa. Vize je zásadní pro pochopení toho, kam směřujeme v delším časovém horizontu. Na základě vize můžeme navrhovat záměry projektů, které by žáci chtěli a mohli uskutečnit – vznikne tak zásobník projektových záměrů. Nedílnou součástí je přizvání komunity k připomínkování (spolutvorbě) vize a projektových záměrů a zapracování připomínek od komunity do finální verze vize místa a zásobníku. Získáme tak další podněty, pohledy, které jsme sami neviděli, a ukážeme, že nám na místě a potřebách a názorech ostatních lidí v něm záleží. Náš školní projekt se tak stane záležitostí širší komunity, a tím si otevřeme možnost oslovit důležité a ochotné partnery a pomocníky při realizaci projektových záměrů, které by žáci bez pomoci nezvládli. (viz Cesta labyrintem ŠUŽ)

Jelikož Vrchlabí je poměrně velká obec, žáci se domluvili, že se budou věnovat pouze jeho části, zvané Harta. Pro tuto oblast si zpracovali pocitovou mapu, kde každý žák, ale i jejich rodiče vyznačili místa jim příjemná, nepříjemná a ta, která by podle nich zasloužila opravit/zvelebit. Nad touto mapou a po diskuzi s několika odborníky na místní historii a přírodu pak sepisovali své nápady, co by se dalo změnit, zlepšit či vytvořit. Tím vznikla jejich VIZE MÍSTA, kterou žáci představili zástupcům obce i veřejnosti. Na akci se pilně připravovali, včetně propagace formou letáčků.

Debatovat se žáky přišel mimo jiné i místostarosta obce Vrchlabí, vedoucí odboru ŽP Vrchlabí či ředitel školy. Prezentace se ujaly dvě šikovné žačky, ovšem na předchozích přípravách se podílela celá třída 8.C. Zásobník nápadů byl opravdu pestrý a široký, proto debata trvala déle než plánovanou hodinu. Zástupci obce byli velmi vstřícní a nad každým nápadem se zamýšleli z hlediska realizovatelnosti. Některé návrhy se ukázaly býti neřešitelné, u jiných naopak došlo ke shodě a dokonce příslibu podpory obce. Nejcennější bylo pro přítomné žáky jistě zjištění, že i dospělí jim naslouchají, berou je vážně a váží si jejich angažovanosti.

Několik příkladů žákovských návrhů ve vizi:

  • Rekonstrukce parku u Maxe, vytvoření workoutového hřiště (obec požádá o dotaci)
  • Informační panel k opevnění z Bramborové války a lavička na Ovčáku (podpořeno obcí i finančně)
  • Informační cedule na uschlý dub v dubové aleji (obec souhlasí)
  • Informační panely k rybníku Kačáku (podpořeno obcí i finančně)
  • Trvalkový záhon u Motorestu (obec zjistí proveditelnost)
  • Více kontejnerů na tříděný odpad nebo častější svoz (obec již řeší)
  • Rekonstrukce starých objektů (většina objektů je bohužel soukromá)

Nejnovější aktuality

Klimatická Škola pro udržitelný život - úvodní seminář HRADEC KRÁLOVÉ 22.9. (online 4.+5.10.)

Zobrazit článek

Klimatická Škola pro udržitelný život boduje v letošním ročníku Cen SDGs!!!

Zobrazit článek

Letní škola místně zakotveného učení pro učitele a další vzdělavatele, kteří chtějí začít s MZU

Zobrazit článek

Předprázdninový Newsletter nabízí zajímavé projekty

Zobrazit článek

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz