K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


ODKAZY A PUBLIKACE

Nové materiály z projektu Mladí pro klima II a Místo pro učení

Chcete se dozvědět více o možnostech zapojení komunity do zahradních projektů? Zajímáte se o nové výzvy místně zakotveného učení? Nebo hledáte inspiraci v žákovských projektech? Podívejte se na materiály níže, které vznikly v rámci projektu Mladí pro klima II a Místo pro učení.

Cesty k wellbeingu skrze MZU

Díky dlouhodobé spolupráci s českými učiteli (při vedení zajímavých rozhovorů, zároveň potvrzeno výzkumy a evaluacemi) a také inspirací ze zahraničních projektů, jsme si uvědomili, že Místně zakotvené učení (MZU) je pro vzdělavatele příležitostí předávat klíčové hodnoty, jako jsou vztah k místu, zodpovědnost, vědomí kořenů, potřeba měnit svět k lepšímu, porozumění souvislostem, lidská pospolitost a smysluplnost vzdělávání. Věříme, že když MZU přispívá k naplnění těchto hodnot, pomáhá i k naplnění wellbeingu – tedy stavu, ve kterém můžeme rozvíjet svůj potenciál a díky tomu žít spokojený život spolu s ostatními. Podívejte se, kde a jak propojení vidíme a vyberte si vaši cestu k wellbeingu skrze Místně zakotvené učení.

Místně zakotvené učení

V této sekci najdete brožuru o MZU (úvod k MZU a metodické návody na kratší lekce MZU). Je tu i sborník z konference o MZU se spoustou zajímavých příspěvků, včetně výstupů z praktických workshopů. A pak také zajímavá příručka o tom, jak začít s projekty MZU ve Vaší obci a s Vašimi žáky.

Metodiky kolegiální podpory v servisním učení

Tyto metodiky vznikly v rámci projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development, založeného na kolegiální podpoře zaváděné na školách zapojených do programů Škola pro udržitelný život a Roots & Shoots. Jsou určeny konzultantům, kteří pomáhají školám se zaváděním kolegiální podpory nebo přímo vzdělavatelům – vedoucím týmů spolupracujícím dle principů kolegiální podpory.


For English speaking educators we´ve created the Handbooks also in English, you can download it here! They are intended for consultants who help schools with the introduction of collegial support or directly for educators – team leaders cooperating according to the principles of collegial support.

Skripta programu Škola pro udržitelný život

Za jeden provaz

Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství programu Škola pro udržitelný život

 

Cena: 490 Kč E-shop

 

Metodika nabízí přehledný souhrn námětů, rad a doporučení, jak zapojit žáky do života obce a obec do života školy. Kniha je určena zejména pedagogům základních a středních škol. Jednotlivé kapitoly však mohou být inspirací také pro představitele místní samo­správy a rodiče, kteří hledají cestu, jak probudit v obci občanskou aktivitu.

Naše publikace k MZU

Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost

Ke stažení ZDE.

 

Základem české příručky se stala publikace „Learning to Make Choices for the Future“ připravená Delií Clark z Centra pro místně zakotvené učení a zapojování veřejnosti v USA. 

Protože americká příručka velmi výstižně popisuje a zobecňuje to, co se díky programu Škola pro udržitelný život odehrává i v českých obcích a školách, rozhodli jsme se využít ji jako výchozí materiál, adaptovat v ní popsanou metodiku na české podmínky a doplnit ji zkušenostmi z našeho programu.

 

Ostatní publikace využitelné v programu

Jak se sází strom

Cena: 125 Kč E-shop

 

Chcete vysadit strom, ale nevíte jak? Nebo kam? Nebo dokonce proč?

Kupte si brožuru Jak se sází strom. Dozvíte se v ní nejenom jak strom správně vysadit, aby dobře rostl, ale i mnoho dalších zajímavých informací.

Dočtete se zde o funkcích stromů v krajině a ve městech a že jsou mezi těmito stanovišti velké rozdíly nejen pro lidi, ale také pro stromy. Výsadbou Vás brožura provede krok po kroku: od přípravy, přes vlastní výsadbu navede i „jak sázet trošku jinak“ a dokonce i kde získat finanční prostředky.

 

Plánovací víkend

Cena: 160 Kč E-shop

 

Příručka pro společné plánování veřejných prostranství

Jak podtitul napovídá, je věnována metodice společného plánování veřejných prostranství. Jde v ní tedy zejména o plánování rekonstrukce a tvorby hřišť, parků, náměstí apod. a to takovým způsobem, při kterém jsou pokud možno v maximální míře využity názory, potřeby a zkušenosti občanů, kteří místo používají nebo budou používat.

 

Tvorba vize komunity

Cena: 50 Kč E-shop

 

Příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit

Příručka nabízí cestu, jak s místními občany vytvořit během dvoudenního diskusního setkání představu o dlouhodobém rozvoji obce, mikroregionu ap. a také jak vtáhnout občany do procesu, ve kterém jsou dílčí cíle realizovány. 

 

Jak zklidnit dopravu v obcích

Ke stažení zde.

 

Školní plán mobility

Ke stažení zde.

 

Příručka obsahuje podrobný návod na správné zpracování ŠPM, příklady aktivit a opatření, která lze v rámci naplňovaní jeho cílů realizovat, i dva příklady již zpracovaných ŠPM – z Anglie (New City Primary School v Londýně) a z Čech (ZŠ Klánovice v Praze).

 

Portál pro ekologickou a environmentální výchovu

Odkaz zde.

 

DobraPraxe.cz

Databáze příkladů dobré praxe ze Zdravých měst, obcí a krajů.

 

Odkaz zde.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.