Setkávání pod dubem

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Rovnost mužů a ženRovnost mužů a ženDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstŽivot na soušiŽivot na souši

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Kravsko

Kravsko 169,
671 51

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Jihomoravský

Anotace

Tento projekt navazuje na předchozí aktivitu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli Dub u Kocandy do ankety Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit velkou část obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak získal krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly použity k odbornému ošetření stromu. Cílem projektu bylo přispět ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili jsme sem zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační tabuli, stojan na kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili geokešink a založili zde novou keš.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo přispět ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili jsme sem zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační tabuli, stojan na kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili geokešink a založili zde novou keš.

Hlavní aktivity

Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Žáci prvního stupně vyráběli keramické medajle, které dostali všichni návštěvníci odpočívadla při slavnostním zahájení. Ve výtvarné výchově malovali obrázky, které se staly základem pro výrobu pozvánek a dalších propagačních matriálů. Jejich hlavním úkolem bylo připravit si program na slavnostní otevření odpočívadla. Kromě nácviku vystoupení také vyráběli kostýmy a kulisy. Žáci druhého stupně v hodinách českého jazyka napsali spoustu básniček a slohových prací, z nichž byly ty nejlepší umístěny na informační tabuli. Ve výtvarné výchově vypalovali obrázky a popisky do dřevěných dílů dendrofonu, v informatice pořizovali fotografie a vytvořili informační tabule a pozvánky, ve fyzice a zeměpisu sestavili potřebné materiály k vytvoření keše.

Do projektu se zapojili rovněž rodiče našich žáků a pomohli připravit masky a kostýmy na vystoupení. Mezi hlavní partnery projektu patří Lesy ČR, s.p.- Lesní správa Znojmo, kteří dodali zastřešené posezení a připravili doprovodný program na slavnostním otevření a pan Jiří Tondl - truhlář a řezbář, který vytvořil vyřezávaný mobiliář odpočívadla. Do projektu se zapojil i zastupitel obce pan Hutař, Myslivecký spolek, obec Kravsko, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s., školská rada a Luboš Vitanovský – Agentura Bravissimo.

 

Výstupy

Díky projektu jsme vytvořili nové místo k trávení volného času a k setkávání občanů všech věkových kategorií v příjemném prostředí, které je zároveň spojeno s významnou přírodní památkou. V blízkém okolí dubu u Kocandy vzniklo zastřešené posezení se stolem a dvěma lavicemi, které na místo instalovaly Lesy ČR. Řezbář Jiří Tondl vyrobil  vyřezávanou dřevěnou lavici a také  stůl, který hlídá velká sova, a u něhož se můžete posadit na šest sedátek ve tvaru hříbků. Dále vyrobil dendrofon, stojan na kola a informační tabuli. Do okolních vesnic umístil směrové šipky. Žáci naší školy do tohoto místa ukryli novou keš s drobnými upomínkovými předměty a pohlednicemi Kravska a okolí.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz