Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženUdržitelná města a obceUdržitelná města a obceŽivot na soušiŽivot na soušiPartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Třebenice

Paříkovo náměstí 133
411 13 Třebenice

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Mezi školními budovami se nacházel zanedbaný a nevyužitý prostor, ze kterého se nám podařilo vytvořit místo pro realizaci venkovních školních i mimoškolních aktivit. Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde lze pozorovat přírodní děje, experimentovat, získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci zájmových útvarů nebo při činnosti místních spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným přínosem je rozšíření potravní nabídky užitečnému hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty místa.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde lze pozorovat přírodní děje, experimentovat, získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci zájmových útvarů nebo při činnosti místních spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným přínosem je rozšíření potravní nabídky užitečnému hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty místa.

Hlavní aktivity

Na pozemku byly postupně realizovány tyto aktivity:

1. Příprava pozemku k jarnímu osázení (odstranění kamenů, zbytků starého plotu, vykopání a odstranění žulových kvádrů, suti, odpadků, střepů, zrytí pozemku, úprava terénních nerovností).

Přípravu prostoru (zrytí, vyčištění) provedli starší žáci s vyučujícími v hodinách pracovní výchovy a v průběhu projektového dne Den Země.

2. Výsadba dvou listnatých stromů, připevnění ke kůlům, zamulčování. Rostlinné patro zabezpečí zastínění části zahrady a umožní rozmístění krmítek pro ptactvo.

Výsadbu stromů (jeřáb, javor) provedli chlapci při projektovém dnu Den Země.

3. Vysázení volně rostoucího živého plotu podél zdi mezi školní zahradou a sousedním domem, zamulčování. Živý plot byl vysázen ze šeříku, kaliny a tavolníku.

4. Vysázení živého plotu podél zdi školní budovy ze svídy, zamulčování.

Přípravu terénu (zrytí a vyčištění) provedli starší chlapci s vyučujícími v hodinách pracovní výchovy a při projektovém dnu Den Země. Keříky vysázely a zamulčování provedly dívky ze 6. ročníku.

 

5. Vybudování zahradního domku, ve kterém bude uschováno nářadí pro údržbu zahrady. Doplnění zahrady dvěma dvojlavičkami.

Hotový malý zahradní domek a dvě dvojlavičky k ukotvení do země jsme zakoupili, složení a instalaci na pozemek provedl pan školník.

6. Založení 1 zvýšeného záhonu s trvalkami (kopretiny, orlíček, ostrožka, řebříček, kamzičník, měsíček, hvozdík, afrikány, nestařec).

7. Založení 1 zvýšeného záhonu s bylinami (šalvěj, tymián, levandule, meduňka, dobromysl).

Zvýšené záhony mají ohraničení z dřevěných půlválců. Vybudování záhonů jsme provedli brigádně za pomoci rodičů a členů zapsaného spolku Český granát. Záhony osázeli žáci I. stupně.

8. Osázení mrtvého dřeva („domečky pro brouky, miniskalky“) a dvou velkých květináčů z půlkulatiny.

Seskupení vydlabaných pařezů provedli chlapci z II. stupně. Pan školník kmeny vydlabal a dívky ze 6. ročníku je osázely netřesky a rozchodníky. Osázely rovněž dva velké květináče (levandule).

9. Založení květnaté louky k pozorování planých rostlin a hmyzu.

Přípravu prostoru (zrytí) i osázení provedli v rámci svých možností starší žáci s vyučujícími v hodinách pracovní výchovy, k dokončení přispěli i rodiče a členové zapsaného  spolku Český granát.

10. Založení dřevěného kompostéru v zastíněném prostoru.

Montáž zakoupeného dřevěného kompostéru zajistili rodiče v rámci brigády.

11. Doplnění zahrady dřevěným odpadkovým košem, krmítky, popisky k rostlinám, miskami se sukulenty.

Odpadkový koš byl zakoupen a instalován panem školníkem. Krmítka jsou produkty pracovní výchovy (starší chlapci), popisky k rostlinám a misky na sukulenty vyrobili žáci z I. i II. stupně s paní vychovatelkou v keramické dílně.

12. Pravidelná péče o školní zahradu.

Pravidelnou péči o rostliny zajišťují žáci I. stupně se svými třídními učiteli.

13. Vyhodnocení aktivit projektu. Slavnostní otevření školní zahrady.

Vyhodnocení aktivit jsme provedli při slavnostním otevření školní zahrady 22. června 2016, na slavnostní otevření jsme pozvali rodiče, zástupce Městského úřadu v Třebenicích, členy zapsaného spolku Český granát.

14. Prezentace projektu na veřejnosti.

Prezentace projektu probíhala průběžně po celou dobu realizace projektu (včetně fotodokumentace) na webových stránkách školy http://www.zstrebenice.cz/?page_id=5053 a http://zstrebenice.rajce.idnes.cz/ . O realizaci projektu jsme informovali v místním zpravodaji Český granát. Další zpráva o dokončení projektu bude otištěna v letním čísle zpravodaje Český granát.

Výstupy

1. Výsadba dvou listnatých stromů, připevnění ke kůlům, zamulčování. Rostlinné patro zabezpečí zastínění části zahrady a umožní rozmístění krmítek pro ptactvo.

2. Vysázení volně rostoucího živého plotu podél zdi mezi školní zahradou a sousedním domem, zamulčování. Živý plot byl vysázen ze šeříku, kaliny a tavolníku.

3. Vysázení živého plotu podél zdi školní budovy ze svídy, zamulčování.

4. Vybudování zahradního domku, ve kterém bude uschováno nářadí pro údržbu zahrady. Doplnění zahrady dvěma dvojlavičkami.

5. Založení 2 zvýšených záhonů 

6. Osázení mrtvého dřeva („domečky pro brouky, miniskalky“) a dvou velkých květináčů z půlkulatiny.

7. Založení květnaté louky k pozorování planých rostlin a hmyzu.

8. Založení dřevěného kompostéru v zastíněném prostoru, doplnění zahrady dřevěným odpadkovým košem, krmítky, popisky k rostlinám, miskami se sukulenty.

 

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz