Stezka 21. století

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženUdržitelná města a obceUdržitelná města a obceŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Zbyslavice

Hlavní 103, Zbyslavice
742 83 Klimkovice

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Moravskoslezský

Anotace

Plánování – vize Naučné stezky vznikla v době, kdy se obec Zbyslavice zapojila do programu místní Agenda 21. Starostka obce začala s procesem participace. Začali jsme se setkávat a diskutovat o projektech. Zaměstnanci školy se účastnili veřejného fóra pořádaného pro veřejnost. Na základě Veřejného fóra jsme uskutečnili školní veřejné fórum. Pedagogové ZŠ a MŠ Zbyslavice umožnili spolupráci žáků 1. až 5. ročníku, aktivně přispěly i děti mimoškolního věku. Diskutovali jsme zejména o tom, co bychom mohli v obci zlepšit, co bychom mohli udělat sami a za jakých okolností budeme potřebovat odbornou pomoc. Nakonec si žáci zvolili deset nejdůležitějších témat, které by byli schopni zpracovat. V rámci hlasování získalo nejvíce bodů vytvoření naučné stezky u zdejších rybníků.
Zaměřili jsme se na prostor v okolí rybníků, které zde byly vytvořeny v roce 2010, nebyly však příliš využívány veřejností. Žáci ZŠ a MŠ, aktivní členové ekokroužku ve spolupráci s místními organizacemi zmapovali okolní faunu a floru. Žáci úspěšně spolupracovali s odborníkem na poznávání rostlin a živočichů, který je pomocí iPadu naučil zachycovat krásy okolí zbyslavických rybníků. Žáci vyhledávali informace o zdejších zástupcích a vytvářeli pracovní listy, malovali obrázky vybraných druhů. Nakonec vzniklo ve spolupráci s obcí Zbyslavice deset naučných tabulí, které mapují místní faunu a floru, z nichž dvě tabule byly realizovány v rámci tohoto projektu. Místní poskytovatel internetového připojení také nainstaloval wifi pro využívání QR kódu.

Cíl projektu

Vytvořit významný prvek Naučné stezky 21. stolení obce Zbyslavice možnost získávání informací pomocí QR kódů přímo v přírodě.

Používání mobilních kódů online při návštěvě naučné stezky anebo ve výuce.

Aktivní zapojení žáků a dětí školy – práce žáků bude spočívat v prozkoumání fauny a flory u rybníků a následně ve vyhledávání informací. Naučí se pracovat s informacemi, orientovat se v přírodě, vytvářet si dlouhodobé znalosti a pozitivní vztah k přírodě.

Zmapování a zaznamenání - vodní rostliny, stromy, rostliny, byliny v okolí rybníků, ryby, obojživelníci, vodní ptactvo, zpěvní ptáci, savci.

Zviditelnění naučné stezky v okolí rybníku pro širší veřejnost a okolí obce, šetrné propojení moderních technologií se světem přírody.

Hlavní aktivity

Nejprve děti a žáci s iPady mapovali a poznávali místní faunu a floru. Sesbírané fotografie sloužily k vyhledávání informací o daných druzích. V terénu mapoval situaci i odborník na přírodu, který dětem podával bližší informace. V rámci výzkumu a získávání informací byly použity školní encyklopedie, herbáře, atlasy rostlin a živočichů a internetové stránky s odkazy na rostliny a živočichy vyskytující se u rybníků. Žáci výtvarně zpracovali jednotlivé vybrané zástupce, diskutovali o otázkách a o konečné podobě pracovních listů. Při slavnostním otevření pro rodiče, občany a širokou veřejnost prezentovali nově vzniklou Naučnou stezkou svými ilustracemi a informacemi o panelech.

Výstupy

Ve spolupráci s Obcí Zbyslavice vzniklo 10 naučných tabulí, které mapují místní faunu a floru.  V rámci programu ŠUŽ vznikly 2 tabule, tabule číslo 9 a 10. Žáci se  zaměřili na zmapování dřevin v oblasti rybníků, fotili a následně vyhledávali v encyklopediích informace a zajímavostí o daném druhu, malovali plody, listí, vytvářeli otázky. Každá tabule pak obsahuje QR kod, který žáci v rámci mapování vytvořili na iPadu. Tento QR kod odkazuje na webové stránky, kde je možnost si virtuálně zpracovat otázky z pracovního listu. Žáci pracovali ve věkově smíšených skupinách a vznikl tak přehled všech dřevin, které v okolí rybníků rostou. Byly vytvořeny zejména fotografie z období jara, které pořídili žáci v rámci poznávání okolí rybníků. Dále byly zpracovány pracovní listy, které jsou k dispozici v pdf formě a také interaktivní pracovní listy s wifi přístupem pro QR kódy.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz