Zahrada pro ptactvo, ptactvo pro zahradu

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovnostíŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Liběšice

Liběšice 170
411 46 Liběšice

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

průběhu března byli žáci a učitelé seznámeni s projektem „Škola pro udržitelný život“. Žáci ve všech třídách mapovali místa setkávání, hezká, ošklivá a nebezpečná místa. Žáci 2. stupně procházeli naučnou stezku v obci a prováděli mapování přímo v terénu. Sepsali názory na to, co je dobré, či špatné ve škole a v obci, co by se mělo zlepšit. Vznikl zásobník projektů a z něho byl vybrán projekt, o kterém jsme byli přesvědčeni, že ho jako začátečníci zvládneme.

Protože v areálu školy, ani v okolí nebyly ptačí budky, rozhodli jsme se je vyrobit ve spolupráci se zemědělským družstvem a pověsit v areálu školy. Vytvořili jsme také informační cedule a pracovní listy na téma význam drobného ptactva pro přirozenou ochranu rostlin a péče o ptactvo v zimě. Součástí aktivit bylo rovněž založení a osetí obilného políčka, které jsme sklidili. Obilí využijeme na krmení ptáků v zimě.

V rámci projektového dne jsme uspořádali besedu s ornitologem, pověsili ptačí budky, vyráběli krmítka, připravili hry s tématem ptactva pro děti z MŠ a mladší žáky a pracovali s připravenými pracovními listy s využitím informačních tabulí. Na organizaci všech aktivit se podíleli žáci – členové týmu ŠUŽ.

Cíl projektu

Cílem bylo zvýšit povědomí žáků a obyvatel obce o důležitosti ptactva pro ekologickou ochranu stromů a rostlin.

Hlavní aktivity

Projekt se dá rozdělit na tři hlavní aktivity:

- Práce na políčku – příprava půdy, výsev obilí, slunečnice, výsadba dýní, sklizeň, příprava zrní jako krmiva pro ptactvo – žáci převážně v rámci výuky Praktických činností

- Výroba ptačích budek spojená s akcí pro rodiče s dětmi – spolupráce s ZD – nařezání materiálu na ptačí budky – J. Sedláková; příprava programu – žáci z týmu ŠUŽ, J. Sedláková

- Závěrečná akce pro žáky celé školy – beseda s ornitologem, umístění ptačích budek na stromy, hry a různé činnosti s tématem ptactva, výroba krmítek, příprava zrní  - organizačně zajišťují žáci z týmu ŠUŽ, J. Sedláková, T. Hotová

Výstupy

- 9 ptačích budek

- Krmítka z PET lahví

- Vypěstované obilí, které bude použito jako krmivo pro ptactvo v zimě

- Pracovní listy pro 1. i 2. st. (prvouka, přírodopis k dispozici i pro návštěvníky ekozahrady)

- Informační tabule o ptactvu našich zahrad a péči o ně

- Sady obrázků ptactva pro 1. st. (vodní ptactvo, ptáci žijící v lese, na polích a lukách)

- Sady obrázků s texty pro 2. st.

- Vystřihovánky pro 1. st.

- Kolektivní práce žáků 1. – 3. tř.

- Kresby ptáků žáků 2. st.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz