Revitalizace zahrady – bylinková spirála

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 6 do 17 let.

Škola

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov

Šafaříkova 991
436 01 Litvínov

Typ školy
Základní škola speciální
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Bylinková spirála, která záměrem vznikla, je využívána nejen žáky naší školy v hodinách pracovní výchovy, na které je kladen v našem ŠVP ,,Učíme se pro život“ velký důraz. Vytvořený prostor byl otevřen i veřejnosti, budou ho moci navštěvovat rodiče našich žáků, klienti DSS Litvínov Janov, klienti SENZES z. s. a školní družina. Zároveň výstavba bylinkové spirály oživila naši školní zahradu a v budoucnu se stane centrem setkávání. Na výstavě se též podíleli všichni vyučující i jejich rodinní příslušníci.

Cíl projektu

Hlavním cílem bylo vybudování bylinkové spirály, pěstování bylin a revitalizece školní zahrady s možností praktické výuky a vytváření kladného vztahu k přírodě. Dále pak potlačování patologických jevů, spolupráce s druhými, a naplňování pracovních a sociálních kompetencí RVP pro žáky s mentálním postižením, směrování žáků  k profesní orientaci a přípravě na rodinný život.

Hlavní aktivity

Byla vytvořena SWOT analýzy školy a jejího vyhodnocení, dále byla vytvořena myšlenková mapa se žáky a pedagogy. Následně  v březnu až květnu byli osloveni partneři školy a MÚ Litvínov, proběhlo zmapování zájmu o vybudování bylinkové spirály u rodičů a žáků, jejich vyhodnocení. Následovala beseda u kulatého stolu s partnery školy a oslovenými organizacemi nad možností návštěv školního pozemku. V červnu proběhl nákup stavební materiálu, zeminy, nákup zahradnického náčiní, úprava vytyčené plochy pro výstavbu spirály, stavba spirály, nákup semen, sazenic a jejich výsadba a výsev.

Při výstavbě spirály se aktivně  účastnili všichni žáci naší školy. Chlapci z duhého stupně  pomáhali při samotné stavbě, děvčata se postarala o výsadbu bylin. Žáci nižšího stupně vysévali semínka, zálevali. Spolupráce byla ze strany žáků hodnocena velmi kladně a na  zahradu se vždy těšili. 

Výstupy

Revitalizace školní zahrady výstavbou bylinkové spirály.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz