Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Dostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovností

Věk žáků od 6 do 19 let.

Škola

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Koněvova 100
417 42 Krupka 1
 

Typ školy
Jiné
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Projekt se týkal zlepšení prostředí školy a podpory manuálního rozvoje a zručnosti – žáci (300) včele s Ekotýmem, s rodiči a dalšími dobrovolníky (200) vytvořili různé nové prvky v našem areálu a opravili stávající - např. osázeli živý plot habry a podíleli se na opravě jednoho zahradního altánu. Altán nyní slouží pro relaxaci i jako přírodní učebna. Dale je opravený areál k dispozici i ostatním občanům Krupky během komunitních akcí pořádaných školou. Během projektu proběhl projektový den “Enviropohádky” (6. 6. 2016), který upozornil hravou a zábavnou formou na environmentální problematiku.

Cíl projektu

Cílem bylo vymyslet aktivity, které ukáží krásy a zajímavosti města, ve kterém žijeme. Základem je stolní hry o Krupce a  i další aktivity a soutěže, které jsme využili při projektových dnech.

Dále jsme svépomocí opravili nefunkční altán na pozemku školy na přírodní učebnu, ve které bude probíhat zajímavá výuka, projektové dny i komunitní akce školy.

Hlavní aktivity

- Stolní hra o Krupce – návrhy, realizace, uvedení do praxe, medializace, příprava, realizace a medializace projektového dne  - koordinátor EVVO, učitelé, Ekotým, další žáci, široká veřejnost a samospráva města

- Příprava, zadávací práce, nákup materiálu, práce na opravě altánu - koordinátor EVVO, učitelé, Ekotým + další žáci, široká veřejnost, firma, školníci, rodiče

- Žákovská ekologická konference v Mostě – prezentace výstupu projektu – stolní hry „Víš, kde žiješ?“ - Ekotým – žáci školy, vedení školy

Výstupy

1. Stolní hra o Krupce „Víš, kde žiješ?“ obsahující hrací pole formátu A3 a A4, sadu 32 zalaminovaných kartiček s otázkami na téma dějiny, přírodní a kulturní bohatství Krupky a sadu 4 kartiček s aktivitami vztahujícími se k pověstem o Krupce, dále hrací figurky a kostky. Tato hra je na principu hry „Aktivity“, vytvořili jsme 28 sad těchto her – na tuto sumu nám stačili naplánované finance. S Domem s pečovatelskou službou v Krupce jsme domluvili osobní setkání, žáci Ekotýmu si hru zahráli spolu se seniory.

2. Projektový den byl koncipován jako projektový den „Enviropohádky“. Žáci si na stanovištích vyslechli část nebo celou enviropohádku a plnili určité úkoly: buď doplnili řešení, nebo domysleli konec enviropohádky, či splnili nějaký manuální či sportovní úkol související s tématem. Zapojili jsme i badatelsky orientovanou výuku. Téma enviropohádek:

Sněhurka a 7 kontejnerů (pohádka věnovaná třídění odpadu a snaze o jeho minimalizaci)

Jak krtek k recykalhotkám přišel (recyklace, výroba tepláků s kapsami, bund…)

O žížale Julii z vermikompostéru (přiblížení vermikompostování, likvidace přebytků ze svačin ve školách)

Ozón nad zlato? (ochrana před UV zářením, problematika přízemního ozónu)

O živé, mrtvé a kyselé vodě (toxicita vod, okyselování vod CO2)

O Popelce ze sběrny (třídění, recyklace, výroba šperků z odpadu)

Maková panenka a drogoví dealeři (problematika drog)

Kam zmizel SpongeBob? (úbytek korálů a hub díky okyselování vod CO2)

O Slunečníkovi, Vodníkovi a Větrníkovi (alternativní zdroje Energie)

Krtek a autíčko (problematika emisí)

Tarzan proti palmě olejné (problematika pěstování palmy olejné)

3. Oprava nefunkčního altánu na pozemku školy na přírodní učebnu, ve které již probíhá zajímavá výuka, projektové dny i komunitní akce školy. Rozměry altánu jsou 5,5 m x 5,5 m x 3 m.

4. Žáci osázeli živý plot habry – cca 45 metrů, došlo tak k odhlučnění dětského hřiště. Vysázeli tak 50 sazenic habrů. Pro zútulnění areálu školy dále žáci vysázeli 6 ks bobkovišní, 14 dřišťálů a 2 rododendrony.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz