EKO točna – dokončení realizace projektu

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 15 do 19 let.

Škola

EKO gymnázium Brno o. p. s.

Labská 27
625 00 Brno – Starý Lískovec

Typ školy
Jiné
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Jihomoravský

Anotace

V rámci mikroprojektu bylo realizováno osázení dříve zrevitalizovaných květinových nádob okrasnými vytrvalými rostlinami. Studenti vybrali vhodné trvalky a další materiál, provedli průzkum trhu a finanční kalkulaci. Část sadby získali od rodičů spolužáků a od vyučujících. S časovým odstupem provedli sociologický průzkum mezi místními obyvateli, který vyhodnotili. Zároveň tím získali zpětnou vazbu od občanů Starého Lískovce.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zkrášlení a zvelebení veřejného prostranství. V našem případě se jednalo o konečnou zastávku trolejbusu č. 25 – Osová, Brno.

Hlavní aktivity

Hlavní aktivity projektu:

- návrh rostlinné kompozice květinových nádob

- nákup dekoračního materiálu, vybavení a rostlin

- osázení 6 kusů květinových nádob

- sociologický průzkum

- veřejně přístupná prezentace projektu

- koncept článku do místního tisku

Realizátoři:

- 21 studentů ročníku sexta

- 5 učitelů EKO G (z nich jeden koordinátor EVVO)

- 1 nepedagogický pracovník

Výstupy

Během realizace projektu bylo osázeno suchomilnými rostlinami 6 kusů květinových kontejnerů. Proběhl sociologický průzkum mezi místními obyvateli, kteří kladně hodnotili aktivity žáků směřující ke zvelebení veřejného prostranství. Zároveň se vyjádřili k formě financování těchto aktivit a k tomu, jak by osobně reagovali na vandalismus, jehož by byli svědkem.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz