Naučná stezka stromů

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovnostíŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 6 do 11 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Zbyslavice

Hlavní 103, Zbyslavice
742 83 Klimkovice

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Moravskoslezský

Anotace

Naučná stezka STROMŮ je pokračování již probíhajícího projektu Stezka 21. století. V rámci projektu jsme zmapovali 8 druhů stromů a jeden druh vysadili. U stromů je umístěna cedule s informacemi, s polohou stromů, QR kódem s odkazem na webové stránky, kde je umístěn pracovní list. Žáci se výrazně podíleli na vyhledávání a zpracování informací o jednotlivých zástupcích stromů v rámci předmětů prvouka, přírodověda a v ICT.

Cíl projektu

- Zmapovat 8 stromů v obci a vytvořit naučnou stezku stromů

- Zaměřit polohu vybraných stromů

- Vytvořit pracovní listy pro jednotlivé stromy

- Vyrobit naučné tabule každému stromu s popisem, QR kódem

- Navrhnout a nechat vyrobit 1 interaktivní prvek o stromech pro malé děti

- Vysadit druh stromu, který zde neroste

- Vytvořit mapu naučné stezky stromů

Hlavní aktivity

Prvotním motivem pro žáky bylo vybrat 9 stromů vyskytujících se v našem okolí a pořídit v terénu jejich fotografie prostřednictvím iPadů. Žáci zmapovali a vyhledali stromy ve Zbyslavicích, které vyhodnotili jako nejvhodnější pro stezku. Sesbírané fotografie posloužily k vyhledávání informací o daných druzích. V rámci získávání informací byly použity školní encyklopedie, herbáře, atlasy stromů a internetové stránky.  Při slavnostním otevření pro rodiče, občany a širokou veřejnost prezentovali nově vzniklou Naučnou stezkou stromů svými ilustracemi a informacemi na letáčcích.

Výstupy

Ve spolupráci s Obcí Zbyslavice, místními podnikateli a sdružením rodičů Sluníčko vzniklo 9 naučných tabulí, které mapují 9 stromů. Fotografie stromů byly pořízeny v začínajícím podzimním období v měsíci září samotnými žáky při poznávání okolí rybníků. Dále byly zpracovány pracovní listy, které jsou k dispozici v pdf formě a také interaktivní pracovní listy s wifi přístupem pro QR kódy.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz