Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Dostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovností

Věk žáků od 6 do 11 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Kyjovice

Kyjovice 101
747 68 Kyjovice

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Moravskoslezský

Anotace

Prostřednictvím projektových aktivit jsme se pokusili zvýšit povědomí o důležité úloze ptáků v přírodě a o nutnosti jejich ochrany. V průběhu projektu děti pod vedením vyučujících zjišťovaly, v jakém stavu se nacházejí budky v blízkém zámeckém lesoparku, zjistily, které byly osídlené a vyčistily je. Ve vyučování hledaly informace o ptácích žijících v okolí a připravovaly podklady pro kalendář na tento školní rok, namalovaly obrazy ptáků a napsaly krátké příběhy o ptácích. O tom, jak pomoci přežít ptákům zimu přemýšlely při sestavování dotazníků a připravily sadu rad, které jsou umístěny na infopanelu u vstupu do školní zahrady.

Děti se naučily, jak vyrobit funkční ptačí budku i krmítko a dozvěděly se, čím lze ptáky přikrmovat. Projektu se účastnily jak děti mateřské školy, tak žáci základní školy a studenti pobočky výtvarného oboru ZUŠ Heleny Salichové. S realizaci nám pomohli rodiče (vyplnění dotazníků) a člen ČZS Kyjovice. Téma naší Ptačí stezky nás bude provázet po celý tento školní rok.

Cíl projektu

Hlavním cílem našeho projektu bylo informování veřejnosti o významu ptáků pro přírodu a seznámení s druhy ptáků, které se vyskytují v okolí Kyjovic.

Hlavní aktivity

Projekt byl realizován především dětmi ZŠ a MŠ Kyjovice ve spolupráci s rodiči a studenty ZUŠ Heleny Salichové. S vedením dílny v pracovních činnostech nám pomohl člen místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Pravidelná podzimní kontrola ptačích budek v místním lesoparku proběhla pod vedením Ing. Závalského.

Aktivity, které jsme v průběhu projektu uskutečnili:

a) Kontrola a vyčištění stávajících ptačích budek v zámeckém lesoparku v Kyjovicích

b) Dílna v pracovních činnostech pod vedením pana Václava Havrlanta  - výroba ptačí budky a krmítka

c) Příprava kalendáře – žáci namalovali obrázky ptáků a vyhledali informace o ptácích, které pozorují v okolí Kyjovic

d) Dílna psaní – žáci napsali krátké příběhy, ve kterých vystupují ptáci

e) Čtenářské lekce – žáci 3. – 5. ročníku čtou na pokračování knihy Ondřej Sekora: Uprchlík na ptačím stromě, Karel Nový: Rybaříci na Modré zátoce.

e) Dotazníky – žáci připravili otázky dotazníku, který vyplnili společně s rodiči

f) Informační tabule – žáci připravili texty s radami, jak vyrobit krmítko a jak přikrmovat ptáky v zimě. Tabule bude umístěna u vchodu do školní zahrady nedaleko místního lesoparku.

g) V prostorách základní školy je umístěna výstava obrazů, kterou připravili studenti ZUŠ Heleny Salichové.

h) Děti mateřské školy prožili týdenní program s ptáky – modelovaly ptačí hnízda, malovaly ptáky a představovaly si, jaké to je, mít křídla.

Výstupy

- Kalendář Ptačí stezka a deníky pro žáky na školní rok 2016 – 2017.

- Informační panel u vchodu do zahrady školy.

- Výstava obrazů v prostorách školy.

- Budka a krmítko, která bude umístěna v okolí mateřské školy.

- Dotazníky pro děti a rodiče.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz