Rákosníčkův rybníček

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Rovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieŽivot na soušiŽivot na soušiMír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné instituce

Věk žáků od 6 do 11 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

Dřísy 89
277 14 Dřísy

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Středočeský

Anotace

Vznikla malá vyvýšená vodní plocha, jejíž okolí je osázené rostlinami a ozdobeno keramickou dekorací. K vyvýšení bylo využito pálených cihel k postavení suché zídky. Tím se zajistila bezpečnost dětí.

Realizace Rákosníčkova rybníčku byla pro děti velice přínosná v několika ohledech. Naučily se vzájemně spolupracovat, respektovat názor a pracovní tempo svých spolužáků a v neposlední řadě si vyzkoušely zahradnické řemeslo. Rodiče byli nápomocni při stavbě suché zídky a dodávce některých rostlin.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit klidovou a příjemnou zónu pro relaxaci a zkoumání místního biotopu. Pohádková motivace přispěla k zájmu dětí i některých rodičů o realizaci. Hlavním pozitivem je stmelení komunity dětí a dospělých.

Hlavní aktivity

Projekt byl připravován během letních prázdnin, vlastní realizace proběhla od 1.9. do 27.9.2016. Slavnostní otevření se konalo 29.9.2016.

Mezi hlavní activity patřily stavební práce (rodiče + pedagogové), osazování rostlin (žáci pod dozorem pedagogů), kulturní pásmo při slavnosti (žáci ZŠ), občerstvení (vlastní výpěstky ze školního pozemku – bramborové a zeleninové hody).

Výstupy

V rámci projektu vznikla malá vodní plocha – z bezpečnostních důvodů zakomponovaná do vyvýšeného záhonu. Suchá zídka se stala základním stavebním prvkem pro založení odlišného druhu rostlin ( suchomilné rostliny ).

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz