Mnoho kultur - jedna ekologie

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatření

Věk žáků od 6 do 19 let.

Škola

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Koněvova 100
417 42 Krupka 1
 

Typ školy
Jiné
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Projekt se týkal podpory multikulturality, mediálního rozvoje a zručnosti. Projekt upozorňoval hravou a zábavnou formou na to, že environmentální problematika je podobná i ve velmi rozdílných kulturách. V rámci projektového dne „Mnoho kultur – jedna ekologie“ žáci vytvořili ekokalendář upozorňující na globální problémy světa. Tento kalendář žáci prezentovali na slavnostním dni a hodlají ho rozšířit i do dalších škol a institucí.

Cíl projektu

Žáci a učitelé Ekotýmu naší školy vymyslí pro své spolužáky a rodiče aktivity, které jim připomenou environmentální problematiku i to, že tato problematika je podobná i ve velmi rozdílných kulturách. Na základě zjištěných poznatků z PD vytvoříme multikulturní kalendář s vyznačenými největšími enviroproblémy.

Hlavní aktivity

- Příprava, realizace a medializace projektového dne - koordinátor EVVO + Ekotým + žáci + vedení školy

- Práce na ekokalendáři s vyznačenými největšími enviroproblémy, tisk a výroba kalendářů - koordinátor EVVO + Ekotým + žáci

- Komunitní aktivity týkající se projektu (slavnostní den) + nabídka ekokalendáře dalším subjektům - koordinátor EVVO + Ekotým + žáci + vedení školy

- Medializace výstupů projektu, příklady dobré praxe - koordinátor EVVO + Ekotým + žáci + vedení školy + Klíček + široká veřejnost

- Evaluace projektu – zpětná vazba, sepsání závěrečné zprávy - všichni zúčastnění v projektu

Výstupy

- Projektový den  „MNOHO KULTUR – JEDNA EKOLOGIE“. Projektový den byl zaměřený na environmentální problémy UR (kácení pralesů, okyselování vod oxidem uhličitým, problematika pěstování palmy olejné, toxicita vod a ovzduší, eutrofizace…) a hlavně na postoj k těmto problémům v různých státech a různých kulturách. Součástí byla i beseda o ubývání korálových ostrovů a kácení pralesů.

- Vytvoření ekokalendáře 2017 s vyznačenými největšími enviroproblémy.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz