Otevřená škola

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieKlimatická opatřeníKlimatická opatřeníŽivot na soušiŽivot na souši

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Tasov

675 79 Tasov 37

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Vysočina

Anotace

Před školou vznikl nový záhon osázený trvalými keři. Nový živý plot odděluje dětské hřiště a vchod do budovy školy, kterým  žáci do školy přicházejí. V zahradě  byly  zasazeny dva listnaté stromy, které po rozkošatění  budou  vhodným stinným místem pro uživatele  dětského hřiště. Žáci  pomáhali v pracovních činnostech s výměnou zeminy, s  přípravou  záhonů a se samotným osázením. Zdokonalovali si  svoje dovednosti  pěstitelské, získali novou zkušenost se sázením vzrostlých stromů. V osobním  rozvoji žáků se  rozvíjeli zcela určitě  kompetence  pracovní, kompetence k učení (spojení teorie a praxe) a kompetence  sociální a personální (práce  ve  skupině a spolupráce). Rodiče  pomáhali s výměnou  zeminy,  osazováním keřů a s  údržbou okolí záhonu.  Zřizovatel  zajistil  odstranění  starých  keřů a úklid  vchodu  do školy po vyklizení dřevin.

Cíl projektu

Cílem  projektu byla obměna starých keřů a stromů v areálu školy.

Hlavní aktivity

- Společná setkání a  výběr projektu a návrh na realizaci

- Odstranění brány a plotů

- Odstranění starých rostlin, úklid

- Výměna zeminy

- Sázení keřů a stromů

- Upravena okolí  vysázených  rostlin

- Seznámení žáků a veřejnosti  s ukončením projektu

Výstupy

Výsadbou nových keřů a stromů se  zkulturnilo životní prostředí. Došlo ke spojení areálu před  školou s Přírodní zahradou, která byla otevřená v roce 2014.  Projekt jsme  prezentovali na webových  stránkách školy.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz