Na zahradě společně

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatřeníŽivot na soušiŽivot na soušiMír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné instituce

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Prachatice, Národní 1018

Národní 1018, 383 01 Prachatice

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Jihočeský

Anotace

Byly vytvořeny plánky, návrhy a dětský model, nad kterými se diskutovalo a konzultovalo s odborníky. Byli osloveni rodiče, pedagogové a další veřejnost. Zrekonstruovali jsme stávající zahradu v přírodním stylu. Vysadili jsme mnoho ovocných keřů a několik stromů. Vyseta byla letní a vlhká louka. Vybudovali jsme umělý kopec s tunelem, který je osázený jahodníkem, vzniklo pískoviště a blátoviště, do kterého ústí systém dřevěných korýtek na vodu. Nově mohou děti využít smyslový chodníček, relaxační koutek s hamakami, lezecký minipark, volně ložené klády na přelézání a přeskakování. Úkryt najdou ve vrbových domečcích. Veškerou uklizenou biomasu ze zahrady je možno odkládat do kompostéru. Velkou skříň na zahradní nářadí a další pomůcky na zahradu ocení především pedagogové.

Do všech fází realizace projektu byli zapojeni žáci, rodiče a další veřejnost. Děti se naučily postup při řešení úkolu – od myšlenky po výslednou realizaci. Učily se obhájit svůj názor, vyslechnout radu odborníka a díky své dovednosti vytvořit něco nového. V závěru se naučily hodnotit výsledky své práce.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudovat přírodní zahradu s výukovými a relaxačními prvky.

Hlavní aktivity

Byla oslovena rodičovská komunita, která se aktivně ujala realizace. Na základě představ dětí, a to nejen ze školičky, ale i z Montessori tříd, byl vypracován návrh a plán zahrady. Nad návrhem diskutovali rodiče, žáci, pedagogové a veřejnost z okolí školy. Byla přijata konečná verze, kterou děti představily vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu MVDr. Marii Peřinové. Paní doktorka s dětmi diskutovala o přírodních zahradách.

V další etapě byly domluveny a realizovány základní stavební a terénní úpravy zahrady – kopec s tunelem, pískoviště, blátoviště a základ pro hmatový chodníček.

Byly uspořádány brigády, kterých se ochotně zúčastnili rodiče, děti, pedagogové a veřejnost z přilehlého sídliště. S dokončením také výrazně pomohly místní firmy a městský úřad. Na zahradě se v rámci brigád nejdříve strhávali nevhodné rostliny (trnité keře,…), z důvodu bezpečnosti se zpevňoval svah a začali se vysazovat nové rostliny (jedlé keře, jahodí, jabloň). Vysévalo se travní semeno a semena rostlin různých ekosystémů. Při brigádě byl dotvořen hmatový chodníček, byla instalována káď s korýtky, byly usazeny kmeny topolů, napnuty lanové prvky, byly připevněny upevňovací prvky pro relaxační zónu s hamakami.

Po skončení veškerých prací proběhlo vyhodnocení celého projektu, jak dětmi, tak dospělými.

Průběh projektu „Na zahradě společně“ byl po celou dobu propagován – byly publikovány články v místním tisku a na webových stránkách školy. Tečkou za projektem bylo slavnostní otevření nově přebudované zahrady v rámci Dýňové slavnosti. Té se zúčastnili rodiče, pedagogové, děti, prachatická veřejnost a představitelé města – starosta i místostarosta města.

Výstupy

- Dokončená zahrada, ve které byly umístěny výukové a relaxační prvky.

- Metodické návody pro výchovně – vzdělávací práci na zahradě.

- Pravidelné zařazování činností na zahradě především pro žáky I. stupně, partnerskou školu a zájmový útvar.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz