Výstavba venkovní učebny a úprava dvora Hořického gymnázia

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovnostíŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 15 do 19 let.

Škola

Hořické gymnázium

Blahoslavova 2105
508 01 Hořice

Typ školy
Střední škola
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
5 001 - 10 000 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

V průběhu projektu jsme postavili venkovní učebnu, zlepšili prostor provizorního ohniště, ten jsme vybavili lavičkami k sezení. Vybudovali a osázeli jsme bylinkovou spirálu, vhodně ji doplnili záhony trvalek i letniček, drobných keřů a vinné révy. V prostoru dvora jsme umístili „hmyzí hotel“, vytvořili cestičku s různými povrchy pro chůzi „naboso“ pro zlepšování smyslového vnímání. Celý areál se podařilo otevřít veřejnosti díky vybudování postranní branky, kterou spojuje s venkovním prostorem nový chodníček.

Do projektu se zapojili žáci a učitelé školy, pomáhali nám rodiče, přátelé školy, bývalí studenti, hodně nám pomohla dobrá spolupráce s MěÚ Hořice, který je vlastníkem pozemku, se stavbou souhlasil, pomohl nám zařídit některé „formality“, zajistil zhotovení branky, chodníku i odvoz velkoobjemového odpadního materiálu. Celý areál jsme otvírali zahradní slavností s kulturním programem, pohoštěním, dárky, zúčastnila se široká veřejnost. Naši studenti se učili po celou dobu trvání projektu – od společného plánování, přes vlastní práci, někdo ryl nebo zatloukal kramle úplně poprvé v životě, až po přípravu programu, výzdoby a pohoštění na zahradní slavnosti. A práce na zahradě samozřejmě nikdy nekončí, budeme se učit dál.

Cíl projektu

Vybudování venkovní učebny a doplnění dalšími prvky, které jednak zlepší okolí školy, jednak slouží ekologické výchově. Celý prostor plánujeme využívat i pro pořádání filmových a divadelních představení, besedy, workshopy, happeningy. Do budoucna bychom mohli využít i vlastních výpěstků (byliny, ovoce z již vysazených ovocných stromů).

Hlavní aktivity

- Příprava a plánování projektu – diskuse o zapojení do ŠUŽ (žáci, učitelé, rodiče byli seznámeni a přislíbili pomoc), návrhy na realizaci jednotlivých prvků

- Vlastní realizace – úprava záhonů, terénní úpravy – hlavně žáci a učitelé, trochu i rodiče a bývalí studenti, postupné výsadby – žáci a učitelé, rostliny z velké části darovali studenti či jejich rodiče, prarodiče, učitelé a místní zahradníci, část rostlin jsme nakoupili, venkovní učebna – návrh se mnohokrát přepracovával, původní návrh v několika variantách vytvořil Michal Šubrt, student architektury na ČVUT a náš bývalý žák, projekt se musel přizpůsobit, aby vyhovoval požadavkům stavebního úřadu, aby s ním souhlasili sousedé, poslední slovo měli šikovní truhláři – tesaři, z řad rodičů a přátel školy, kteří celé dílo vystavěli. Při práci na pergole pomáhali i studenti  - natírali trámy, pomáhali při zastřešování

- Hmyzí hotel a cestička – oproti velkým stavbám byla tohle hračka, inspirovali jsme se na již realizovaných stavbách, něco si přizpůsobili, dali si práci s navozením rozmanitých materiálů, za pár dní bylo hotovo, cestička prošla zatěžkávací zkouškou, zjistili jsme, že děti se po ní pohybují daleko odvážněji, takže předělat kamenné okraje a celé vystavět znovu J, tyto malé stavby zvládli žáci jen s pomocí učitelů a kamarádů

- Branka a chodník – tyto dvě úpravy zajistil MěÚ Hořice ve spolupráci s Technickými službami Hořice

- Ohniště – úpravu ohniště a lavičky jsme nakonec svěřili odborníkům, kamenické práce a výroba laviček by asi byly nad naše síly (byly tu i časové důvody). Akátové lavičky jsme získali za zvýhodněnou cenu

- Zahradní slavnost – provoz nově upraveného venkovního areálu jsme zahájili zahradní slavností, celý areál žáci vyzdobili květinovými aranžemi, připravili balíčky s voňavými bylinkovými čaji a balíčky se semeny, která se nám už podařilo sklidit, napekli jsme, přinesli ovoce a zeleninu z vlastních zahrádek, hudební skupina si připravila doprovodný program.

- Dokumentace, fotodokumentace- během celé realizace projektu vyvěšujeme články i fotografie na webu školy, informace poskytujeme i hořické informační kanceláři a místnímu tisku, o projektu se můžete dočíst i na školním facebooku

Výstupy

- Venkovní učebna – vznikl zastřešený prostor na půdoryse 5 x 5 m, dešťová voda se bude odvádět, shromažďovat v sudu a používat na zalévání.

- Bylinková spirála – jde o kruhový postupně se zvyšující záhon osázený suchomilnými bylinami (levandule, šalvěj, mateřídouška, tymián,…).

- Záhony – lemují 2 strany školní budovy, již je zde vysazeno případně vyseto okolo 50 druhů rostlin, většina je opatřena popisky. Některé rostliny jsou určené pro konzumaci, jiné lákají motýly a další hmyz.

- Smyslová cestička – krátká cestička, na které se střídají různé povrchy, některé lákají k procházce na boso, jiné na první pohled odstrašují, ale nakonec zjistíte, že i chůze po borových šiškách je docela příjemná.

- „ Hmyzí hotel“ – jde o přístřešek vyplněný různým přírodním materiálem, cihlami, zbytky dřeva, v budoucnu by se měl stát místem pro úkryt, přezimování a rozmnožování různých druhů hmyzu.

- Ohniště a venkovní sezení – ohniště vydlážděné cihlami, ohraničené pískovcovými kvádříky, lavičky z akátového dřeva, přenosné zahradní lavičky a třešňové špalky slouží k sezení nejen okolo ohniště.

- Vstup do venkovního areálu školy – byla vybudována branka, chodníček vně i uvnitř dvora, skrývku jsme využili z části pro stavbu bylinkové spirály.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz