Zahrada s venkovní učebnou a bylinkovou zahrádkou

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatření

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Pečky

Jana Švermy 342
289 11 Pečky

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Středočeský

Anotace

V rámci projektu vznikla Zahrada s venkovní učebnou a bylinkovou zahrádkou v rozsahu cca 600 m2. Vyučovací prostor je zajištěn v kryté dřevěné pergole se stoly a lavicemi, která zajišťuje ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Vedle vysazených ovocných stromů je na zahradě skleník pro pěstování bylin a květin, kompostér a jezírko představující mini vodní biotop.

Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od počátečního plánování a výběru projektu až po jeho realizaci, podíleli se na rozhodování, jaké budou na zahradě pomůcky, jaké bude rozmístění záhonů, rostlin a stromů. Realizaci projektu zajišťovaly technické služby Města a dodavatel pergoly, na terénních úpravách spolupracovali rodiče a učitelé v rámci několika brigád a část materiálu dodal sponzor.

Žáci se učili spolupracovat v několika skupinách a vzájemně porovnávat své názory a pomáhat si. Zahrada s venkovní učebnou vytvořila prostor pro výuku na čerstvém vzduchu a žáci se díky projektu naučili své dovednosti promítnout do praxe, navrhnout plány, vymyslet postup a určit priority, co je na zahradě nezbytné a co naopak na zahradu nepatří. Žáci přijali účast na realizaci projektu pozitivně s tím, že plány, na kterých se sami podíleli se stávají skutečností.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo převést teorii environmentální výuky do praxe vybudováním Zahrady s venkovní učebnou a bylinkovou zahrádkou pro žáky školy a otevření zahrady i pro veřejnost.

Hlavní aktivity

Na začátku proběhl výběr návrhu zahrady a určení velikosti pergoly, záhonů, skleníku a jezírka. Hlavní aktivity projektu byly 3 brigády zaměstnanců školy, rodičů a žáků. V průběhu první brigády byla provedena sanace stávajícího nepořádku, byla vysekána přerostlá tráva a odvezeny staré přeschlé větve a listí. Druhá brigáda byla zaměřena na úpravy terénu a úklid prostoru budoucí pergoly a jezírka. Během třetí brigády  byly vyhrabány základy pro záhony a vytyčen prostor pro skleník.

Vedení školy provedlo výběr zhotovitele dřevěné venkovní pergoly a zajištění zastřešení objektu.  Po dostavbě pergoly a osazení skleníku a jezírka následovala péče učitelů s žáky o zahradu.

Slavnostního vánočního otevření Zahrady se zúčastnili zástupci vedení města, v čele s panem starostou, ředitel školy, učitelé s žáky tříd II. B, VI. B a VII. C, zástupci Ekotýmu a Školního parlamentu a rodiči.

Celá škola s rodiči odhlasovala název zahrady pomocí ankety na školním portálu -  Živá zahrada.

Výstupy

Vznikla venkovní zahrada o rozměrech cca 600 m2 s venkovní učebnou a bylinkovou zahrádkou.

- 1 ks venkovní krytá pergola 5x7 metrů se stoly a lavicemi

- 1 ks bezpečný plastový skleník

- 1 ks jezírko s objemem cca 1000 litrů

- 1 ks kompostér

- 4ks ovocných stromků

- 4 ks ovocných keřů

- záhony k pěstování zeleniny a bylinek

- hydrant přívodu pitné vody

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz