Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatřeníMír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné instituce

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Antonína Sochora Duchcov

Teplická 793/13
419 01 Duchcov

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Během realizace projektu bylo na školní zahradě vytvořeno praktické stanoviště pro přiblížení ekosystému rybník – zahradní rybníček s různými druhy vodních rostlin a rybami, doplněný o vitrínku s nástěnnou tabulí dokumentující postup realizace a mapující rostliny a živočichy zde žijící. Součástí projektu bylo také vybudování pítek pro ptactvo, která budou sloužit nejen k osvěžení ptákům, kteří na školní zahradě žijí a hnízdí, ale také k jejich pozorování návštěvníkům zahrady. To vše vzniklo díky spolupráci žáků, dodavatelských firem, rodičů, zaměstnanců školy ale i obyvatel města Duchcova či okolí, kteří přispěli nejen svou prací, ale také materiálními dary. Hlavním úkolem při realizaci projektu bylo naučit žáky spolupracovat, myslet na přírodu a také na svou budoucnost v ní.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudovat stanoviště pro praktickou činnost žáků školy a ostatních školských zařízení, ale i veřejnosti, které by návštěvníkům přiblížilo důležitost vody pro člověka i okolní přírodu.

Hlavní aktivity

Jako první proběhla při realizaci projektu výroba pítek pro ptactvo, na které se podílela vedoucí projektu Mgr. Venuše Antoniszynová ve spolupráci s vyučujícím pracovní výchovy ve většině ročníků Jaroslavem Vráblíkem. Veškerou činnost pod jejich vedením provedli žáci různých ročníků v hodinách pracovní výchovy a to vždy v kombinaci žáků druhého stupně s žáky stupně prvního. Starší žáci se tak výborně naučili spolupracovat a vést v práci mladší kamarády. Hotová pítka vyrobená z betonové směsi po zaschnutí natřeli barvou, aby bylo zabráněno úniku vody.

Další částí projektu byla realizace rybníčku, na které se podílely dodavatelské firmy, zaměstnanci školy, žáci a také někteří rodiče. Jako první přišlo na řadu odbagrováním zeminy a úprava terénu, kde jako sponzorský dar zajišťující firma zdarma zajistila odvoz a uložení nepoužitelného materiálu. Kvalitní zemina byla použita na doplnění školního záhonku, dosypání ke stromům školního arboreta a také pro vybudování vyvýšeniny pro potůček k rybníčku. Dalším krokem bylo samotné vybudování rybníčku, které zajišťovala specializovaná firma opět za pomoci žáků, zaměstnanců a rodičů. Byl připraven podklad, položena folie a geotextilie, instalovány kameny, filtrace, připraven přívod elektrického proudu a nakonec rybníček za využití zdrojů spodní vody napuštěn. Po napuštění byl rybníček osázen vhodnými rostlinami a během slavnostního otevření byly do rybníčku vpuštěny ryby. Také v této části realizace nám specializovaná firma nejen poskytla výhodné ceny na materiál a služby, ale zajistila od svých zákazníků darování kamenů a některých rostlin. Také ryby získala škola jako sponzorský dar.

Jako další krok byla připravena vitrínka mapující realizaci a rostlinstvo a živočišstvo v rybníčku, kterou společně s žáky připravila zástupkyně školy, mladší žáci připravili a nainstalovali obrázky průběhu realizace pro slavnostní otevření.

Na přípravě a realizaci slavnostního otevření se potom podíleli vyučující a zaměstnanci školy, kteří připravili a realizovali doprovodný program. Jako poslední krok byly připraveny pracovní listy k vzniklým stanovištím, na kterých pracovala vedoucí projektu ve spolupráci se žáky, a které budou dále ověřovány a upravovány na začátku školního roku 2016/17. Součástí těchto pracovních listů jsou také listy připravené staršími žáky pro menší spolužáky, které budou využívány v rámci mezitřídní spolupráce.

Výstupy

V rámci projektu byl vytvořen rybníček s vodními rostlinami a rybami doplněný vitrínkou s nástěnnou tabulí mapující realizaci rybníčku a rostliny a živočichy žijící v rybníčku. Dále byla vyrobena a nainstalována pítka pro ptactvo a připraveny pracovní listy, se kterými se bude na stanovištích pracovat.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz