Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatření

Věk žáků od 15 do 19 let.

Škola

EKO gymnázium Brno o. p. s.

Labská 27
625 00 Brno – Starý Lískovec

Typ školy
Jiné
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Jihomoravský

Anotace

Projekt Nordic Walking řešil vytyčení a propagaci nových tras pro pěší. Projekt byl zaměřen na měkkou formu turistiky a zdravý způsob relaxace. Trasy, které byly vybrány k vytyčení, jsou plně v souladu s generelem pěších tras města Brna. Vybrané trasy pro Nordic Walking byly proměřeny, zakresleny a označeny s doporučením, pro jakou zdravotní skupinu obyvatel jsou vhodné. V rámci projektu byl uspořádán sportovní den pro veřejnost, při kterém byly trasy propagovány. Projekt byl realizován v blízkosti školy, tedy v městské části Brno Starý Lískovec, a pomohl k rozvoji komunitních aktivit této městské části. Na závěr projektu proběhla veřejná prezentace.

Cíl projektu

- Podpora zdravého životního stylu všech věkových kategorií a pohybu zdravotně šetrného a zároveň atraktivního – Nordic Walking

- Výběr vhodných tras v návaznosti na MHD, které vedou k zajímavým místům příměstské zeleně – vyhlídky, rozhledny, přírodní památky

- Rozvoj komunitních aktivit

- Spolupráce na generelu pěších tras města Brna

Hlavní aktivity

Na úvod žáci absolvovali přednášku o vhodných sportovních aktivitách a jejich vlivu na organismus s praktickou ukázkou měření tělesných funkcí při zátěži na oddělení sportovní medicíny FNUSA Brno. Proběhl průzkum trhu ohledně nabídky holí pro severskou chůzi. Dále žáci absolvovali školení na katedře tělesné výchovy a sportu VUT Brno pod vedením Dr. Hany Lepkové, která se touto aktivitou dlouhodobě zabývá. Žáci se seznámili s generelem pěších tras města Brna a poté s cílem podpořit rekreační aktivity městské části Starý Lískovec vybrali vhodné trasy. Ty následně prošli a proměřili. Žáci sexty proškolili ostatní spolužáky a vyučující školy. Uspořádali sportovní odpoledne pro veřejnost a na závěr připravili veřejnou prezentaci projektu.

Výstupy

- Tři nově vytyčené a proměřené trasy pro pěší chůzi v městské části Brno - Starý Lískovec a sousední obci Ostopovice

- Sportovní den pro veřejnost

- Veřejně přístupná závěrečná prezentace

 

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz